Linh tinh

NHỮNG TỪ DÙNG SAI TRONG NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT

1.- Sai vì không hiểu nghĩa gốc Hán Việt.

CHUNG CƯ. Từ kép nầy được thành lập theo văn phạm Hán Việt ví tính từ đứng trước danh từ cho nên cả 2 từ phải đều là Hán Việt. Thế mà từ chung Hán việt không có nghĩa là chung chạ mà có nghĩa là cuối cùng. Vậy chung cư 終居 không phải là nơi nhiều người ở chung mà là nơi ở cuối cùng, tức là mồ chôn hay nghĩa địa. Vậy phải đổi từ chung cư thành chúng cư 衆居 thì mới ổn.

KHẢ NĂNG. “Khả năng” 可 能 là năng lực của con người, có thể làm được việc gì đó. Thế mà người ta đã viết và nói những câu đại loại thế nầy: Hôm nay, khả năng trời không mưa. Khả năng con bò nầy sẽ chết vì bị bệnh… Nghe thực là kỳ cục và đáng xấu hổ. Tôi cho rằng, người ta đã nhầm lẫn giữa hai từ khả năng 可 能 (capacité, capable) với khả dĩ 可 以 (possibilité, possible). Nhưng thôi, chúng ta nên dùng từ thuần Việt là có thể, đúng và dễ hiểu, còn từ khả năng chỉ nên dùng để nói về năng lực mà con người mà thôi.

QUÁ TRÌNH. Quá 過 là đã qua, trình 程 là đoạn đường. Quá trình là đọan đường đã đi qua. Nói thế nầy là đúng: “Quá trình thực hiện công việc đã gặp nhiều trở ngại. Nhưng tôi lại thấy trong sách báo câu đại loại thế nầy: “Quá trình thực hiện công tác sắp tới của tôi là sẽ rất thuận lợi”.Thực là sai lắm rồi. Trong trường hợp nầy, phải dùng chữ tiến trình, đúng cho cả 3 thì quá khứ, hiện tại và tương lai.

HUYỀN THOẠI. Người viết, kể cả những người có bằng cấp cao, không chịu học tiếng Hán, mà lại thích dùng tiếng Hán để tỏ ra “ta đây” nên nhiều tiếng được dùng sai nghĩa một cách thực buồn cười. Thí dụ, tôi rất thường nghe đài truyền hình, truyền thanh và báo chí nói “huyền thoại Pelé” “huyền thoại Maradona”.. Người có học nghe thực chướng tai, nhưng người nói chẳng ngượng miệng chút nào. Tại sao nghe chướng tai? Huyền 玄 là màu đen, nghĩa bóng là sâu xa, mờ ảo, không có thực. Thoại 話 là câu chuyện. Vậy huyền thoại là câu chuyện mờ mờ ảo ảo, không có thực, do truyền miệng mà ra. Thí dụ chuyện bà Âu Cơ đẻ ra trăm trứng, chuyện ông Thánh Gióng cỡi ngựa sắt đi đánh giặc Ân là những huyền thoại. Đằng nầy, ông Maradona, ông Pélé có thiệt 100% sao gọi là huyền. Và 2 càu thủ đó là con người sao gọi là thoại được. Nếu muốn dùng chũ huyền thoại để đề cao 2 cầu thủ đó thì phải nói thế nầy: “Cái tài của 2 ông nầy tưởng như chỉ có trong huyền thoại”. Ông bà mình thường nói: “Dốt thì hay nói chữ, có đúng trong trường hợp nầy hay không?”

HÔN PHU, HÔN THÊ. Hôn là cưới, phu là chồng, thê là vợ. Trong chữ phu và chữ thê đã có nghĩa của chữ hôn rồi cho nên gọi hôn phu và hôn thê là để chỉ người chồng người vợ là phi lý. Gọi hôn lễ (lễ cưới) hôn phối (lấy nhau) thì được. Còn nói hôn phu, hôn thê thì có thể hiểu 昬夫,昬妻 là nguời chồng u mê, người vợ u mê cũng như nói hôn quân 昬君 là nhà vua u mê vậy.

2.- Sai vì cố ý sửa nghĩa gốc Hán Việt

ĐỘC LẬP Độc 獨 là riêng một mình, Lập 立 là đứng. Vậy theo nghĩa gốc Hán Việt, độc lập là đứng riêng rẻ một mình, không đứng chung với ai cả. Rõ ràng từ nầy là sai nếu dùng để diễn tả tình trạng của một quốc gia không lệ thuộc nước khác. Ngày nay, các quốc gia như thế đâu có đứng riêng một mình mà đều có liên hệ với nhau trong các tổ chức quốc tế. Vậy từ độc lập là sai. Tôi thấy Cụ Trần Trọng Kim, Cụ Dương Quảng Hàm dùng từ tự chủ để thay thế từ độc lập. Như thế là rất hay. Có người bảo với tôi rằng từ độc lập là do ông Tôn Dật Tiên đặt ra nên không thể bỏ được. Tại sao vậy? Ông Tôn Dật Tiên thì liên quan đến ngôn của Tàu chứ có liên quan gì đến ngôn ngữ Việt Nam. Tàu dùng sai thì chúng ta đâu có buộc phải theo cái sai của họ.

PHONG KIẾN.封建 Phong kiến gồm 2 chữ phong tước 封爵 (ban quan tước) và kiến địa 建地 (ban đất để dựng nước). Phong kiến chỉ chế độ hoàng đế phong tước cho người có công và cấp cho một vùng đất rất rộng để thành lập quốc gia, với quân đội, luật lệ và chế độ thuế má riêng biệt. Chế độ nầy hiện hữu ở đời nhà Chu bên Tàu với nước của thiên tử và nước của các chư hầu; từ nhà Tần trở đi thì chế độ phong kiến bị bị bãi bỏ và được thay bằng chế độ trung ương tập quyền. Chế độ phong kiến cũng tồn tại ở vài nước Âu châu như Pháp, chỉ vào thời Trung cổ mà thôi. Ở Việt Nam không bao giờ có chế độ phong kiến (féodalité) mà chỉ có chế độ quân chủ chuyên chế (royalisme absolu) mà thôi. Gọi chế độ quân chủ ở Việt Nam bằng từ phong kiến là sai. Có tài liệu còn bảo rằng sự cúng tế đình chùa là tàn tích của phong kiến thì càng sai hơn nữa.

TIÊU CỰC, TÍCH CỰC 消極, 積極 Hiện nay, người ta gán vào hai từ nầy ý nghĩa tốt xấu hết sức rõ rệt. Hành động nào tốt thì được gọi là tích cực; trái lại, hành động xấu thì gọi là tiêu cực. Thực ra, suy từ nghĩa gốc Hán Việt thì sự gán ép như thế là sai. Tich cực, tiêu cực tự nó không có sẵn tính chất tốt hay xấu mà chỉ ấn định cường độ của hành động mà thôi. Thí dụ, trong một đoàn đi làm việc phước thiện thì ai tích cực là tốt và ai tiêu cực là không tốt. Nhưng trong một bọn côn đồ đi tổ chức ăn cướp thì đứa nào tích cực lại là đứa xấu nhất. Trong truyện Tam quốc của Tàu, Từ Thứ, mưu sĩ của Lưu Bị bắt buộc phải về phục vụ dưới trướng của kẻ thù là Tào Tháo. Từ Thứ đã giữ thái độ tiêu cực nghĩa là không hiến mưu kế gì cho Tào Tháo. Thái độ tiêu cực nầy của Từ Thứ, từ cổ chí kim luôn luôn được khen ngợi; vậy tiêu cực có xấu đâu.

3.- Sai vì không phân biệt được tiếng Hán Việt với tiếng thuần Việt (tiếng Nôm).

QUỐC GIỖ. Tôi có đọc được câu nầy: “Ngày giỗ tổ Hùng vương là ngày quốc giỗ”. Nói như vậy là sai. Giỗ là tiếng Nôm chứ không phải là tiếng Hán Việt nên không thể đặt sau tiếng quốc được. Hãy bỏ tiếng ngày quốc giố mà dùng tiếng thuần Việt là ngày giỗ cả nước, vừa đúng, lại vừa dễ hiểu, Nơi tiếng Hán, ngày giỗ là kỵ nhật 忌日.Ở một vài tỉnh của Trung Việt, người ta gọi ngày giỗ là ngày kỵ. Ta nên dứt khoát chỉ dùng từ Nôm là ngày giỗ để cho thống nhất toàn quốc.

GÓA PHỤ. Tôi đã gặp vài lần chữ góa phụ trong sách vở báo chí để chỉ người đàn bà có chồng đã chết. Gọi như thế là sai vì tính từ góa là tiếng Nôm, không thể đặt trước danh từ phụ được. Phải gọi người đàn bà góa (toàn Nôm) hay người quả phụ (toàn Hán Việt) thì mới đúng.

ĐỆ NHẬT THÁC. Ở ngõ đi vào của một địa điểm du lịch, có hàng chữ to tướng dùng để quảng cáo “Nơi đây có đệ nhất thác”. Viết như thế là sai. Đặt 2 chữ đệ nhất (tiếng thêm nghĩa) trước chữ thác (tiếng chính), là theo văn phạm Hán Việt thì cả hai chữ đều phải là tiếng Hán Việt mới được. Ở đây, tiếng thác là thuần Nôm, thế là bậy rồi. Không có` tiếng Hán Việt nào có nghĩa thác nước. Thác theo tiếng Hán là bộc bố 瀑 布, nhưng đó lại là tiếng Hán thuần túy nghĩa là chưa được Việt hóa thành tiếng Hán Việt nên chưa thể dùng được. Trong trường hợp nầy, nên viết “Nơi đây có thác đẹp nhất”, vừa đúng, vừa dễ hiểu lại vừa hấp dẫn khách du lịch.

4.- Sai vì không phân biệt được văn phạm Hán Việt với văn phạm Nôm.

X QUANG. Mỗi lần có chuyện phải vào bệnh viện là tôi rất khó chịu khi nhìn thấy cái bảng “Phòng X quang” Tôi khó chịu vì cái chữ X quang nầy phạm đến 2 lỗi. Một là lỗi về ngữ pháp và một lỗi vể kiến thức khoa học. Về ngữ pháp, quang là tiếng chính, X là tiếng bổ nghĩa. Đặt tiếng bổ nghĩa trước tiếng chính thì đích thị sử dụng văn phạm Hán Việt rồi. Mà muốn dùng lối văn phạm nầy thì cả 2 chữ đều phải là tiếng Hán Việt. Ở đây X là một mẫu tự latin thì sai quá đi rồi. Về khoa học, quang 光 có nghĩa là sáng, ở đây chỉ tia sáng. Tia sáng là tia kích thích được tế bào thị giác để tạo ra ấn tượng sáng. Trong chuỗi sóng điện từ, các tia nầy chỉ chiếm một khoảng rất nhỏ bé với độ dài sóng từ 400 nano mét đến gần 800 nano mét mà thôi. Trong khi đó, tia X (với độ dài sóng từ 0,1 đến 10 nano mét) cách tia sáng khá xa, không kích thích được tế bào thị giác thì chắc chăn không phải là tia sáng rồi. Cho nên dùng chữ QUANG cho tia X là sai be bét về vật lý sơ đẳng của lớp 12 trung học. Tôi chẳng hiểu ông “đại giáo sư tiến sĩ” nào đã bày ra cái tên X QUANG đó. Tại sao không dùng chữ “TIA X” như trước đây ở miền Nam, vừa hay, vừa đúng, vừa đại chúng, vừa thuần túy Việt Nam. Không lẽ người ta muốn dùng chữ “X QUANG” để chứng tỏ ta đây biết “nói chữ” hay sao?

BÊ TÔNG HÓA con đường. Bê tông là từ phu, hóa là từ chính. Đây cũng là văn phạm Hán Việt. Để thành lập từ kép thì cả 2 từ đơn đều phải tiếng Hán Việt. Ở đây bê tông lại là tiếng Pháp (béton) phiên âm ra, do đó nói bê tông hóa là sai. Ngoài ra, nghĩa cũng sai vì từ bê tông hóa được dùng phải được hiểu là con đường đà được biến hóa thành một khối bê tông. Vì vậy, không nên nói bê tông hóa mà nói một cách bình thường: tráng bê tông con đường, vừa đúng lại vừa dễ hiểu.

Còn một lô HÓA rất bậy bạ trong sách vở báo chi, trong chương trình truyền thanh, truyền hình như : nghèo hóa, giàu hóa, no hóa, đói hóa, khôn hóa, dại hóa, vân vân. Tội nghiệp cho ngôn ngữ Việt Nam!

NỮ NHÀ BÁO Tôi còn nhớ, trong chiến tranh I rắc, sau khi lính Mỹ bắn nhầm nhân viên tình báo của Ý bảo vệ người nữ phóng viên vừa được bọn bắt cóc trả tự do, các đài truyền hình ở Việt Nam loan tin nhiều lần và nhắc đi nhắc lại nhóm từ nữ nhà báo. Thực là quá tệ! Nhà báo là tiếng Nôm nên phải dùng văn phạm xuôi và phải nói “nhà báo nữ” Còn muốn dùng văn phạm ngược thì phải dùng 3 từ Hán Việt: “nữ phóng viên” hay “nữ ký giả”. Ban biên tập các đài truyền hình không biết điều nầy sao?

TRIỀU CƯỜNG. Từ lâu rồi, tôi thấy xuất hiện rất thường xuyên hai từ triều cường khi người ta nói đến thủy triều trên song.. Hai chữ nầy có thể thay đổi vị trí trước sau và có hai ý nghĩa khác nhau. Cường triều 強 潮 gồm tính từ đứng trước danh từ thì tương đương với một danh từ và có nghĩa là con nước lớn (haute marée). Triều cường 潮 強 thì lại là một mệnh đề gồm một danh từ triều và một động từ cương và có nghĩa là con nước đang lớn lên (la marée monte). Lúc nào cũng dùng chữ triều cường thì có thể sai hơn phân nửa trường hợp rồi. Nhưng tại sao không nói con nước lớn (danh từ) và con nước đang lên (mệnh đề) vừa đúng lại vừa phù hợp với trình độ và thói quen của đại chúng.

HẠT NHÂN. Đây là từ vật lý học chỉ các hiện tượng xảy ra bên trong cái lõi hay cái nhân của nguyên tử. Miền Nam trước đây gọi là hạch tâm. Hạch 核 là cái hạt, tâm 心 là cái lõi hay cái nhân bên trong . Hạch tâm là cái nhân của hạt. Đó là từ ghép theo văn phạm Hán Việt vì cả 2 từ đều là Hán Việt. Bây giờ người ta chuyển sang dùng 2 từ Nôm thì phải theo văn phạm nôm và phải gọi là “nhân của hạt” hay nhân hạt, cũng như bên ngoài gọi “vỏ hạt” chứ không thể gọi là “hạt vỏ” được. Gọi phản ứng hạt nhân, là sai với văn phạm rồi. Cần phải sửa lại: phản ứng nhân hạt mới đúng. Tuy nhiên, theo tôi, nên giữ từ phản ứng hạch tâm thì hay hơn nhiều. Từ nầy không phải là từ của giới bình dân nên cứ giữ tiếng Hán Việt, không cần chuyển sang tiếng Nôm.

TẶC. Từ Hán Việt nầy đang được dùng một cách rất bậy bạ và rất thường xuyên như bọn tôm tặc, vàng tặc, cà phê tặc, để chỉ những tên ăn trộm. Dùng như thế là phạm vào 2 điều sai. Thứ nhất là sai về ngữ pháp: một từ đơn thuần Việt không thể ghép với một từ đơn Hán Việt để thành một từ kép. Thứ hai là sai về nghĩa. Tặc 賊có nghĩa là ăn cướp, đạo 盜 mới có nghĩa là ăn trộm, thí dụ đạo văn 盜文 là ăn trộm văn của người khác. Tại sao người ta không nói một cách giản dị và đúng là: bọn trộm tôm, trộm vàng, trộm cà phê. . . Cũng cần nói thêm về một từ đang được nhiều báo đem dùng. Đó là từ đinh tặc để chỉ bọn rải đinh trên đường phố. Đinh là một từ có gốc Hán Việt 釘 nhưng đã được Việt hóa hoàn toàn rồi nên ghép với từ tặc thì không ổn. Vả lại, nói đinh tặc là sai nghĩa vì từ đó có nghĩa là bọn ăn cướp đinh; thôi bỏ từ đó đi và nên nói một cách giản dị là “bọn rải đinh” thì hơn.

Còn vô số những từ sai khác cùng nguyên nhân trên đây như:

Lớp trưởng, phải sửa lại trưởng lớp,
Nhóm trưởng, phải sửa lại trưởng nhóm
Siêu rẻ, phải sửa lại rất rẻ
Siêu bền, phải sửa lại rất bên
Vi sóng, phải sửa lại vi ba hay sóng ngắn
Vân vân…

5.- Dùng từ vô nghĩa

Bệnh viện DA LIỄU. Lần đầu tiên, thấy bảng chữ nầy, thú thật tôi không hiểu là cái gì. Sau hỏi người bạn bác sĩ mới biết đó là “nhà thương chữa bịnh ngoài da và bệnh hoa liễu”. Trời đất! Da là từ thuần Việt. Hoa liễu là từ Hán Việt, sao lại nhập chung một cách kỳ cục như thế. Xét về nguồn gốc, chữ Hán Hoa liễu 花柳 có nghĩa là ổ điếm chứ không phải là một bịnh. Về sau, người ta dùng nhóm từ kép “bịnh hoa liễu” để chỉ cái bịnh lây qua đường tình dục cho những người hay lui tới các hoa liễu. Dùng riêng chữ hoa liễu cho một bịnh đã là sai rồi. Bỏ luôn chữ hoa, chỉ còn chữ liễu thôi thì càng tệ hơn nữa. Riêng chữ liễu 柳 thì có nghĩa là cây liễu. Bệnh viện da liễu tức là bệnh viện chuyên chữa cho bịnh ở da của cây liễu !!!

ĐẠI TRÀ. Tôi nhớ sau năm 1975, một người bạn dạy sử địa kể rằng, lần đầu tiên đọc sách giáo khoa từ miền Bắc đưa vào gặp câu: “Cây chè được trồng đại trà ở vùng nầy”. Anh ta hơi hoảng vì dạy sử địa bao năm mà bây giờ không hiểu đại trà là gì. Đại là lớn, còn trà là gì? Anh về lật nhiều tự điển kể cả tự điển Hán Việt ra tra thì chẳng thấy chữ đại trà ở đâu cả. Hỏi thăm mãi anh mới rõ trồng đại trà là trồng rộng rãi khắp nơi. Có lẽ ai đó nổi hứng bịa ra từ vô nghĩa đó để thay thế từ dễ hiểu và có sẵn, rồi sau đó những người khác bắt chước nói theo. Ngôn ngữ mà biến chuyển như thế thì cũng đáng buồn.

SỰ CỐ. Lại một từ vô nghĩa nữa nhưng đang được dùng một cách rộng rãi để chỉ một sự rắc rối vừa mới xảy ra. Trong tiếng tiếng Hán Việt có từ kép cố sự 故事 có nghĩa là chuyện cũ chứ làm gì có từ sự cố. Cái nghĩa mà hiện nay người ta gán cho từ vô nghĩa đó thực là lạ lùng, không thể chấp nhận được.

HOÀN CẢNH. Trong một bài báo, người ta viết: “Cô ây sống hoàn cảnh lắm”. Đố các bạn biết người ta muốn nói gì? Xin thưa, muốn nói “Cô ấy đang sống trong hoàn cảnh bi thảm”!!! Các bạn có chịu nổi với cách viết văn như thế đó không ?

ĐÔI CÔNG. Kể từ giải túc cầu thế giới tại Nam Phi, đài truyền hình ở Việt Nam bịa ra một từ mới, đó là từ đôi công và rất thường được lặp đi lặp lại. Theo dõi nhiều trận, tôi mới hiểu ý của các ông trời đó muốn nói: 2 đội chơi đôi công nghĩa là cả 2 đội đều chơi tấn công. Đôi là một cặp (tiếng Nôm), công là tấn công (tiếng Hán Việt). Vậy đôi công là một từ bậy bạ do người kém hiểu biết bịa ra mà hiệu quả rõ ràng là làm xấu đi ngôn ngữ của dân tộc mình. Có người nghĩ rằng, cứ bịa ra những từ mới là làm giàu cho ngôn ngữ. Quan niệm như thế là sai; cũng như muốn làm giàu thì kiếm được thực sự nhiều tiền chức không phải cứ nhét vào tủ các thứ giấy tờ bậy bạ mà gọi làm giàu được.

XÂY DỰNG. “Anh Hai tôi quyết định xây dựng với người yêu của mình” Các bạn đừng tưởng rằng 2 người quyết định đi xây nhà để ở nhé. Không, 2 người quyết định làm đám cưới dó. Viết văn như thế thì hết chỗ để phê bình rồi.

6.- Dùng sai nghĩa từ thuần Việt.

NGƯỠNG. Người ít học cũng biết ngưỡng là một giới hạn rất xác định, một gạch ngang rõ nét, và bước qua vạch ngang đó thì mọi việc sẽ thay đổi một cách căn bản. Thí dụ, ngưỡng cửa là một đường ngang, bên trong là phòng, bên ngoài là sân hay mái hiên chứ không còn là phòng nữa. Một thí dụ khác: khi lượng glucose trong máu tăng lên và vượt qua ngưỡng 1% thì đường thoát ra ngoài theo nước tiểu, còn dưới cái ngưỡng đó thì không hề gì. Ngưỡng có nghĩa rõ ràng như thế và học sinh nào cũng biết. Thế mà mổi đêm, trong mục dự báo thời tiết, xướng ngôn viên cứ lải nhải; nhiệt độ đạt ngưỡng từ 32 đô đến 35 độ. Nghe chịu hết nổi. Tôi không trách người xướng ngôn vì bản tin không phải do người xướng ngôn viết mà do các đấng đại trí thức trong ban biên tập viết nên.

KIÊU NGẠO. Có người nhờ tôi giải thích một câu nói trong sách báo nào đó :”Thằng A hay kiêu ngạo người khác.” Tôi không giải thích được vì không rõ câu nầy có nghĩa: “thằng A thường tỏ ra kiêu căng với người khác”, hay là “thằng A thường chế nhạo người khác”. Chắc chắn cả 2 cách giải thích đều không ổn vì dùng từ kiêu ngạo như thế là sai rồi thì không thể có cách nào giải thích câu nói cho đúng được.

TRAO ĐỔI. Từ nầy có nghĩa là đưa qua đưa lại các vật với nhau. Ngày nay người ta lại dùng từ nầy một cách sai lầm để thay thế cho từ bàn bạc hay thảo luận. Thí dụ: “Để thực hiện chỉ thị, tôi đã trao đổi với đồng chí chử tịch”

7.- Dùng từ thiếu chính xác

CHẤT LƯỢNG. Chất 質là cái khối chứa bên trong một vật (matière,) lượng 量là tính chất của cái gì có thể cân đo đếm được (quantité). Vậy chất lượng hay khối lượng là cái chất bên trong của một vật có thể đo lường được ( masse). Thí dụ: “khối lượng hay chất lượng của một vất là 1 kilo gramme”. Thế mà ngày nay người ta dung từ chất lượng để chỉ cái tính tốt xấu của một vật, không thể đo đếm được (qualité). Thí dụ: “Chất lượng của nước giải khát nầy kém lắm, uống không ngon má cò có hại cho sức khỏe nữa”.

CẢM GIÁC. 感覺 Đó là sự nhận biết của cơ thể do ngoại giới tác động vào các giác quan của cơ thể. Thí dụ: “Gió về khuya gây cảm giác lạnh. Tiếng đàn gây cảm giác êm đềm”. Ngày nay, người ta thường dùng từ cảm giác thay cho từ cảm nghĩ. Thí dụ: ‘Với tình hình nầy, anh có cảm giác thế nào?”. Thực là sai một cách trầm trọng.

THỐNG NHẤT. Thống nhất 統一 là làm biến mất tình trạng chia rẻ bắng cách gom các thứ về một mối. Ngày nay người ta lại thường dùng từ thống nhất để diễn tả sự đồng ý, cùng chung quan điểm. Thí dụ, người ta đã nói: “Để thực hiện tốt chỉ thị, tôi cần thống nhất đồng chí chủ tịch”. Nói như vậy là sai.

GIẢI PHÓNG . Giải phóng 解放 là một từ thường dùng trong lĩnh vực chính trị để chỉ công cuộc cởi bỏ áp bức, trói buộc cho con người. Ngày nay, người ta lại dùng một cách sai lầm từ nầy cho vật chất. Thí dụ: người ta nói giải phóng mặt bằng thay cho từ đúng là giải tỏa mặt bằng.

ĐĂNG KÝ. Đăng ký 登記 là chép vào sổ một vật được đưa đến. Thế mà ngày, người ta nói: “Tôi đã đăng ký đi nước ngoài” Nghe như người ta sẽ gói tôi lại rồi đem gởi ra nước ngoài. Với con người, không thể nói đăng ký mà phải nói: ghi danh hay ghi tên mới đúng.

8.- Từ vựng lộn xộn.

LÁI XE. Đó rõ ràng là một động từ, hay đúng hơn là một từ kép gồm một động từ và một túc từ. Tuy nhiên, ngày nay người ta cũng dùng từ nầy để chỉ người lái xe, tức là danh từ. Vì vậy, người ta có thể nói: “Sáng nay, lái xe đang lái xe gặp một lái xe khác cũng lái xe, cả hai lái xe cùng lái xe về nhà.” Thực là buồn cười. Trước đây ở miền Nam, lái xe dứt khoát chỉ là động từ, còn danh từ phải là người lái xe hay muốn nói gọn hơn thì dùng từ phiên âm Quảng Đông (?), tài xế cũng được rõ ràng minh bạch.

YÊU CẦU. Đây là một động từ. Thí dụ: “Tôi yêu cầu anh đi ngay”. Sau 75, tôi gặp ngay trong giáo án (tài liệu chính thức để dạy học) 2 chữ: mục đích và yêu cầu. Động từ yêu cầu đã biến hẳn thành danh từ.

NGHIÊN CỨU SINH. Sinh 生 là tiếng Hán Việt. Dùng làm động từ thì sinh có nghĩa là sống, còn dùng làm danh từ thì sinh có nghĩa là con người đang sống. Thí dụ học sinh là người đi học, giáo sinh là người đi dạy. Nguyên cứu sinh là người đi nghiên cứu. Rõ ràng như vậy, thế mà tôi đã nghe người ta nói và đã thấy người ta viết những câu như “Con tôi được đi nghiên cứu sinh tại Trung quốc” Như thế là nói bậy vì lấy một danh từ làm động từ!

ẤN TƯỢNG. Theo cụ Đào Duy Anh, ấn tượng 印象(impression) là cái hình tượng do ngũ quan cảm xúc mà còn in sâu vào óc. Vậy ấn thượng là một danh từ của tâm lý học. Thế mà ngày nay người ta đem dùng làm tính từ như “cảnh đó rất ấn tượng”, và cả động từ nữa, như “tôi rất ấn tượng cảnh đó”. Hết sức bậy bạ

THẦN TƯỢNG. 神像 Từ nầy có nghĩa là hình tượng cao quý như thần. Vậy đây là danh từ nhưng, cũng như chữ trên đây, thần tượng được dùng như tính từ như “người đó rất thần tượng”, rồi cả động từ nữa “anh có thần tượng đồng chí đó không?”

TRÊN. Rõ ràng đây là một giới từ, bây giờ lại trở thành danh từ. Thí dự: “Cần phải báo cáo cho trên rõ” hay “trên bảo, dưới không nghe”.

LÀM TỐT. Tốt là một tính từ bổ túc nghĩa cho danh từ, như hạnh kiểm tốt, sức khỏe tốt. Ngày nay tốt được dùng làm trạng từ bổ túc nghĩa cho động từ, như làm tốt, học tốt, thay vi nói làm giỏi, học giỏi.

LÃNH ĐẠO. Tôi không tìm thấy chữ nầy trong các tự điển Hán Việt nhưng lại có trong tự điển của Tàu hiện nay 领导 và có nghĩa là điều khiển, hướng dẫn con đường đi. Vậy rõ ràng đây là một động từ. Tuy nhiên ngày nay người ta lại dùng làm danh từ. Thí dụ: “Lãnh đạo đã chỉ thị như thế”

Sự rối loạn về từ vựng trong ngôn ngữ thực là điều rất đáng tiếc. Từ đầu thế kỷ 20, do ảnh hưởng của tiếng Pháp, ngôn ngữ Việt Nam dần dần được minh bạch về từ vựng nên trở nên sáng sủa và rõ nghĩa, nay có biểu hiện rối rắm về từ vựng và trở nên tối tăm, có lẽ do mấy ông đi học bên Tàu về. Tiếng Tàu thì rất lôi thôi về từ vựng, ai cũng rõ điều đó.

9.- Cóp tiếng Tàu đang dùng.

LƯU BAN. Học sinh kém quá không được lên lớp thì gọi là lưu ban. Trong tiếng Tàu hiện nay, ban 班 là lớp học nhưng với tiếng Hán Việt (gốc từ tiếng Tàu đời Đường) thì ban không phải là lớp học mà có nghĩa rất xa lạ (ban phát, hạng thứ, đem quân trở về). Do đó, dùng tiếng lưu ban để nói học sinh không được lên lớp thì không ổn chút nào. Dùng chữ lưu cấp 留級 thì gần đúng nghĩa hơn. Nhưng thôi, lưu ban, lưu cấp làm chi. Mình đã có chữ thuần Việt đã dùng từ lâu là ở lại lớp, rất hay vì phụ huynh học sinh nào cũng hiểu được.

TRANH THỦ. Đây là từ mới được đưa vào Nam sau 1975, và có nghĩa là lợi dụng tình hình để làm được việc gì đó. Thí dụ: “trong chuyến đi tham vừa qua, anh ấy đã tranh thủ kiếm chác được chút ít” Tôi đã cố tìm hiểu xuất xứ của từ nầy và nhận ra rằng từ tranh thủ không có trong tiếng Hán Việt nhưng hiện nay đang được dùng bên Tàu.

Việc đem tiếng Tàu hiện nay, phiên âm Hán Việt rồi nhập vào ngôn ngữ Việt Nam là đều điều không hợp lý vì nó sẽ làm rối rắm ngôn ngữ của mình. Nên nhớ tiếng Hán Việt có nguồn gốc tiếng Hán ở đời Đường chứ không phải là tiếng Tàu ngày nay, đã khác khá nhiều với tiếng Tàu đời Đường, về phát âm cũng như về ý nghĩa. Thí dụ,大家 , tiếng Hán Việt đọc đại gia và có nghĩa là người hay gia đình có vai vế trong xã hội, trong khi đó tiếng Tàu hiện đại đọc là dà jià và có nghĩa là tất cả mọi người. Một thí dụ khác: 東西 tiếng Hán Việt đọc là đông tây và có nghĩa là 2 phương hướng, trong khi tiếng Tàu hiện đại đọc là dòng xì và có nghĩa là hàng hóa. Cho nên tiếng Tàu ngày nay phải được xem là ngoại ngữ đối với ngôn ngữ Việt Nam và không nên nhập một cách bừa bãi vào tiếng Việt.

10.- Đảo ngược từ kép làm sai nghĩa.

ĐIỂM YẾU Từ kép nầy gồm 2 tiếng đơn ghép theo văn phạm Nôm có nghĩa là cái điểm không mạnh. Có người đem đảo ngược lại thành yếu điểm theo văn phạm Hán Việt thì lại có nghĩa hoàn toàn khác hẳn: điểm rất quan trọng.

THẤP ĐIỂM. Từ nầy thường được dùng sai một cách thực buồn cười. Cao là tiếng Hán đã được Việt hóa, nên có thể dùng theo văn phạm Hán hay Nôm cũng đều có một nghĩa duy nhất là “ở phía bên trên”. Thí dụ: điểm cao và cao điểm cùng một nghĩa. Trong khi đó thấp lại có hai nghĩa khác nhau tùy theo tiếng Hán hay Nôm. Theo tiếng Nôm thì thấp có nghĩa là ở bên dưới, nhưng với tiếng Hán thi thấp có nghĩa là ẩm ướt.. Vì vậy, khi nói điểm thấp thì đó là chỗ ở dưới thấp, nhưng khi đảo lại thành thấp điểm thì có nghĩa là nơi ẩm ướt. Thực là buồn cười khi đọc báo thấy: “giao thông giờ cao điểm, giao thông giờ thấp điểm” hay “dùng điện lúc cao điểm và dùng điện lúc thấp điểm”

11.- Đảo tư kép bừa bãi và không cần thiết.

XA XÓT. Tôi đọc được cách đảo kỳ cục trong một tác phẩm bán rất chạy trong thời gian gần đây. Nguyên câu đã viết là: “…ông Năm xa xót nhìn hai đứa trẻ….”. Đảo từ như thế là bừa bãi, chẳng nhằm lợi ích gì. Với văn vần thì có thể tạm chấp nhận sự đảo từ cho hợp thi luật; nhưng với văn xuôi thì không thể đảo từ một cách bừa bãi được.

Còn rất nhiều từ kép bị đảo xuôi đảo ngược vô tội vạ nữa: Nguy hiểm / hiểm nguy; đơn giản / giản đơn; khai triển / triển khai; từ chối / chối từ; bảo đảm / đảm bảo; bền vững / vững bền; minh chứng / chứng minh; phục hồi / hồi phục; biệt ly / ly biệt; tha thướt / thướt tha; thẩn thờ / thờ thẩn; tranh đấu / đấu tranh; thơ ngây / ngây thơ; xúc cảm / cảm xúc; quang vinh / vinh quang; kinh hoảng / hoảng kinh; ái ân / ân ái …..

Ôi thôi, nhiều quá, quá nhiều, không sao kể hết ngay tức thì được.

Có lẽ trên thế giới, không ngôn ngữ nào có các từ bị đảo ngược lung tung như ngôn ngữ Việt Nam hiện nay.

Cứ cái đà nầy, tôi e có ngày mình sẽ đọc được một câu thế nầy: “Người sĩ-chiến sinh-hi ngoài trận-mặt để vệ-bảo quốc-tổ, dân-nhân ở phương-hậu phải tỏ lòng ân-tri với các hùng-anh sĩ-liệt”!!!

12.- Ghép từ bừa bãi.

KÍCH CẦU. Đó là nhóm từ “kich thích nhu cầu tiêu thụ” được ghép cho ngắn lại làm cho nghĩa trở thành hết sức tối tăm. Nghe từ ghép “kích cầu”, tôi cứ tưởng công việc của mấy ông công chánh đang thực hiên ở dưới sông. Cách ghép nấy nghe rất chướng tai nhưng lại rất phổ biến hiện nay.

GIAO HỢP. Có một chuyện ghép từ rất khôi hài mà người ta thường hay kể lại. Chuyện thế nầy: Đồng chí giám đốc phài một nữ nhân viên qua một xí nghiệp bạn với lời dặn đò cẩn thận: “Cô hãy sang đó và cố gắng thuyết phục cho họ chịu giao hợp nhé”. Ý đồng chí giám đốc muốn nói giao hợp có nghĩa là giao thiệp và hợp tác; không biết cô nữ nhân viên có hiểu đúng ý đồng chí giám đốc hay không

13.- Dùng từ dao to búa lớn

CHIẾN. Đá bóng chỉ là một trò chơi thể thao thuần túy thế mà các xướng ngôn viên và bình luận viên của chúng ta luôn luôn gọi đó là cuộc chiến. Cuộc chiến thì phải có đổ máu, phải có quyết tâm tiêu diệt kẻ thù hay ít ra làm cho kẻ thù phải khốn đốn. Một hôm đi ngang qua sạp báo tôi thấy một tờ báo chạy một cái tựa rất lớn ở trang nhất: “nội chiến ở bán đảo Ibérique”. Tôi giật mình không hiểu tại sao giữa hai nước anh em Tây ban nha và Bồ đào nha lại nổ ra chiến tranh. Tôi vội vã móc tiền ra mua ngay tờ báo đó rồi chạy nhanh về nhà để đọc. Đọc xong, tôi ngã ngửa, Thì ra, trong một cuộc bốc thăm do FIFA tổ chức, hai đội tuyển bóng tròn của Tân ban nha và Bồ đào nha gặp nhau trong cuộc chơi play-off. Thế mà người ta dám gọi là nội chiến. Xin chào thua cách dùng ngôn từ Việt Nam ngày nay.

CHIẾN ĐẤU. Tôi đã từng nghe nói: “Chúng ta phải cương quyết chiến đấu với tư tưởng sai trái”. Nghe thực đáng sợ.

NGÀI. Đã có lúc, nhân danh lập trường giai cấp, lập trường ta bạn thù, người ta gọi các lãnh tụ của nước tư bản bằng thằng nọ thằng kia. Bây giờ, chúng ta chơi với tư bản thì ai người ta cũng gọi bằng “ngài”. Ngài thủ tướng, ngài đại sứ, ngài nghị sĩ, vân vân. Nghe có vẻ nịnh bợ quá đi thôi.

THAM QUAN. 參觀 Đi chơi để ngắm cảnh thì gọi là tham quan, có nghĩa là tham dự vào một công cuộc xem xét, nghiên cứu. Gọi thế mới hách chứ.

NGHIÊN CỨU SINH. Đi học thêm ở ngoại quốc, chuyện quá tầm thường, nhiều khi lợi dụng làm chuyện bậy bạ, lại tự tâng bốc mình là đi nghiên cứu.

14.- Dùng từ Hán Việt thay từ Nôm một cách kỳ cục.

KHẨN TRƯƠNG Một đồng nghiệp của tôi định cư tại Uc từ năm 1975. Cách đây vài năm, thầy về Việt Nam lần đầu tiên và dùng tàu hỏa ra Hà nội thăm quê. Giữa khuya, tàu đến ga Đồng hới thuộc tỉnh Quảng bình. Đang ngủ say, bỗng thầy giật mình tỉnh dậy vì tiếng loa “… hành khách khẩn trương lên”. Thầy hoảng hồn phóng xuống giường, chạy ra khỏi buồng của toa xe vì tưởng xe trật đường rầy hay có hỏa hoạn xảy ra. Nhưng không, nhân viên trên toa tàu chỉ nhắc nhở hành khách nào xuống tàu ở ga nầy thì nhanh lên, thế thôi! Tội nghiệp, thầy Phụng hoảng hồn cũng phải vì ở miền Nam trước đây, ngươi ta ăn nói một cách giản dị và chỉ hay dùng tiếng Hán Việt trong văn chương và khi có việc nghiêm trọng mà thôi.

BÁO CÁO. Một người bạn đã nói với tôi: “Báo cáo anh, chiều nay tôi phải lên xe về Hà nội”. Tôi nghe chữ báo cáo thì cứ tưởng anh ta đang nói với một vị tư lệnh trên chiến trường.

15.- Thay từ Hán Việt thông dụng bằng từ Nôm bất hợp lý.

MÁY BAY LÊN THẲNG. Cái loại máy bay có thể bay lên mà không cần phi đạo, ngày trước người miền Nam, từ thành thị đến thôn quê, từ người có học đến người thất học, đều gọi bằng một cái tên rất gọn là trực thăng. Sau 1975, người ta sửa lại là máy bay lên thẳng, không hiểu lý do tại sao.

LÍNH THỦY ĐÁNH BỘ. Ngày trước miền Nam có một binh chủng đặt tên là Thủy quân lục chiến. Đó gần như là một danh từ riêng. Sau 75 thì sửa lại là lính thủy đánh bộ cho có vẻ nôm na, dù thủy và bộ vẫn là tiếng Hán Việt. Có người bảo rằng cái gì của ta thì dùng tiếng Hán Việt mới bảnh, còn cái gì của kẻ thù thì dùng tiếng Nôm để làm giảm giá trị. Nếu quả đúng như thế thì đó thực là một quan niệm hết sức sai lầm và xúc phạm một cách trầm trọng đến giá trị tiếng thuần Việt của dân tộc mình.

16.- Chưa có được những từ thỏa đáng cho khoa học và kỷ thuật hiện đại.

COMPUTER dịch là máy vi tính là không thỏa đáng. Máy vi tính có nghĩa là máy dùng làm những phép tính rất nhỏ. Chức năng của computer không phải chỉ như thế. Xin để dành cho các nhà chuyên môn về kỷ thuật và các nhà ngôn ngữ nói chuyện với nhau để chọn từ cho chính xác.

INFORMATION TECHNOLOGIE dịch là tin học, cần xét lại 2 điểm. Thứ nhất, tecgnologie là một kỷ thuật, dịch bằng một chữ học trơ trọi thì không ổn. Thứ hai, muốn dùng từ kép “tin học” thì 2 từ đơn phải đều là tiếng Hán Việt. Nhưng tin là tiếng Nôm còn tín mới là tiếng Hán Việt. *ON LINE, OFF LINE, dịch là trực tuyến và ngoại tuyến thì e không ổn. Ở tiếng Mỹ, on và off là 2 từ đối nghịch nhau thì dịch sang tiếng Việt cũng cần 2 từ đối nghịch nhau mới được. Cho nên dùng 2 từ trực và ngoại thì chẳng ổn chút nào. Một lần nữa, chúng ta chờ đợi sự bàn bạc giữa các chuyên viên kỹ thuất và ngôn ngữ.

(trich TrieuThanh Magazine)

Nguồn: Book Hunter Club

———————————————————

DƯƠNG PHÚ HIẾN- NHÀ SƯU TẦM CỔ VẬT

I. Thực chất Dương Phú Hiến là ai ?

duongphuhien

Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo khổ ở tỉnh Vĩnh phúc . Là một đại úy và đã từng làm bác sỹ ở nhà máy Z125 ở Sóc sơn . Tài sản của Hiến chì có một ngồi nhà 5 tấng tại 380 đường Âu Cơ o ven đê sông Hồng đứng tên bà Phan thị Loan – một người vợ ngoài giá thú …thêm một ngôi nhà ở quê tại thôn Đức Cung – xã Cao minh – Phúc yên – Vĩnh phúc trong đó chất chứa hầu hết toàn đồ mà dân Hà nội gọi là đồ đồng nát .

Hiến xây được nhà và mua đồ đồng nát là tiền kiếm được của bà Loan khi còn là Phó Tổng Giám đốc VTV Đài truyền hình .

Thực chất thu nhập chính của Hiến từ trước đến nay là nấu lậu và bán cao hổ cốt gỉa , lừa đảo để bán đồ cổ giả

II. Dương Phú Hiến đánh bóng nhân thân một cách trắng trợn:

Hiến luôn “ bốc phét “ xuất thân trong một gia đình tư sản Hà nội có gốc có nòi, cha ông cùa Hiến đều là nhũng người giàu có chơi đồ cổ bậc nhất ờ đất Hà thành .

Hiến vỗ ngực mình là trung tướng tình báo quân đội . Là người quen thân với tổng thống Putin , ông Enxin của CHLB Nga , Ông Hồ cẩm Đào của Trung Quốc ….và hầu hết các chính khách nổi tiếng trên thế giới Hiến có khả năng hẹn gặp nếu cần ?!

Hiến đang giúp đỡ nhà nước Việt nam đàm phán với chính phủ Mỹ dể mời thống thống OBAMA sang thăm Việt nam trong thời gian tới sau khi Hiến chỉ đạo xong việc bảo vệ an ninh quốc tế !!! Còn các vị lãnh đạo cấp cao của Việt nam đều là đàn em – là đệ tử của Hiến. ! hoang tưởng hơn nữa Hiến tuyên bố rắng ghế ngồi của các chính khách cao cấp của Việt nam đều do Hiến và “thế lực “của Hiến sắp xếp .

Hiến mua một số báo chí đánh bóng thú chơi đồ cổ của mình một cách rất bài bản tự phong mình là người giàu nhất Việt nam và Châu Á .

Một phát ngôn vĩ thanh nhất mà Hiến hay loạn ngôn là:

“Chỉ cần bán một cổ vật tôi có thể mua nửa phố Hàng ngang – Hàng đào“

III. Thủ đoạn lừa đảo của Dương Phú Hiến:

Phải công nhận Hiến lừa đảo chyên nghiệp bậc nhất ở Việt nam . Hiến đã tạo ra “một vỏ bọc rất chắc chắn “ mà nực cười là vỏ bọc này đều dựa trên tất cà một nền móng ảo- hư hư thực thục : Nhân thân ảo +tài sản ảo +thế lực ảo . Hiến vừa làm đạo diễn vừa làm diễn viên !

Cách lừa đảo của Hiến là : Đầu tiên khi xuất hiện “con mồi “mà đặc biệt là những “ con mổi “ có tiền và địa vị xã hội. Hiến rất lịch sự và đón tiếp rất nồng hậu thân mật . Trong giao tiếp luôn nói năng nhẹ nhàng khiếm tốn thậm chí rụt rè khiêm nhường đến mức người đối diện phải thốt lên sao Hiến giàu có mà thật thà đạo đức đến thế là cùng! Tay chắp trước ngực miệng Hiến luôn Nam Mô A Di Đà Phật ! khi thời điểm thích hợp bằng cách rất tính cớ Hiến khoe khéo “ Tài sản Ảo “ một cách tài tình rất ly kỳ và bí mật .

Người không có chuyên môn sẻ ngột lên trước những đồ vật mà Hiến đang sở hữu toàn là triệu đô la , tỷ đô la ,…hàng tạ , hàng tấn vàng ròng nguyên chất, ngọc ngà châu báu tràn ngập khắp nơi trong nhà Hiến ….tiếp sau đó Hiến rất hào phóng “tặng “ “ con mồi “ một vài thứ quà làm kỷ niệm : Quà tặng đàn ông xoàng xoàng là một vài lạng cao hổ cốt đểu giá 55 triệu đồng VN / lạng hoac dây đeo cổ mặt đá đểu mà Hiến nói là đá ngọc , đá lạt ma cua Tây tạng Trung Quốc mà những thứ này linh khí manh tri giá vài trăm ngàn Đô la Mỹ hoặc nanh hổ đểu giá hàng chục ngàn USD hoăc đồng hồ đểu tri giá mấy trăm ngàn đến hàng triệu USD hoặc sừng tê giác đểu ( 100% là sứng trâu và sừng nai ) …

Quà tặng cho đàn bà là dây chuyền, vòng đeo tay là ngọc phỉ thúy đểu tri giá mấy trăm ngàn USD hoăc vô giá …người được tặng quà vô cùng sung sướng tưởng như chỉ có một mình mình được Hiến ban phát như vậy nên vô cùng hãnh diện khi được quen thân với Hiến và tôn vinh Hiến là ĐẠI CA là ÔNG ANH từ lúc nào cũng không hay nửa và cũng chính vì vậy mà ĐỆ TỬ của Hiến cứ ngày một đông lên đủ các thành phần trong xã hội tạo thành Thế lực ảo cho Hiến .

Những buổi tiệc xôi thịt do Hiến tổ chức đều nhằm mục đích để Hiến biểu dương thanh thế cho Hiến và thu tiền và quà tặng của người ‘ bị mời “ – người nọ nhìn người kia mà thầm thán phục sự “quen biết rông rãi của Hiến “ nhưng tất cả – kể cả những ng làm trong các cơ quan chuyên chính như Tòa án , Viện kiểm sát . Công an và quan chức cao cấp đã bị “ Sập hấm “ trước kịch bản của một bác sỹ nhà quê !

IV.  Dương Phú Hiến và bản chất!

duongphuhien-covat1

Hiến đã ngang nhiên lừa đảo bao nhiêu năm qua . Ăn trên ngồi trốc lên đám “đệ tử “đủ các loại thành phần trong xã hội .  Những quà tặng mà đệ tử nhận được thực chất khi đem đi giám định thì chỉ có giá tri vài trăm ngàn đông đến vài triệu đông VN . thế nhưng đổi lại khi đã thường xuyên lui tới nhà HIến thỉnh thoảng Hiến “xin đểu “ đàn em mỗi người một vài thứ theo thế mạnh của từng người : rượu, chè . thịt . cá , tivi, tu lạnh , nước mắm . khoai , sắn . gà . vịt , mớ rau ….phục vụ đầy đủ và thừa thãi cho Hiến và gia đình sinh sống hàng ngày .

Cái thâm độc của Hiến là dùng Nhân thân ảo + Tài sản ảo + Thế lực ảo làm cho các con mồi hầu hạ Hiến một cách vô điều kiện tưởng rắng có thể nhờ Hiến can thiệp giúp đỡ thăng quan tiến chức , chạy tội , giúp đỡ làm giàu hoặc tạo công ăn việc sau khi Hiến mở bảo tàng tư nhân ( bảo tàng tư nhân của HIến sẽ không bao giò thành hiện thực chỉ là dự án treo vì Hiến lấy dâu ra tiền để xây bảo tàng với một đống đồ giả cỗ và không cò một đối tác nước ngoài nào liên doanh với Hiến khi Hiến không có tài và lực ) …thậm chí có người còn cảm thấy “ tự hào “ khi được ở bên cạnh Hiến . Đáng thương nhát là vợ chồng người cháu Mai – Vinh thật thà chất phác dân quê do không hiểu biết nên cả hai vợ chông tận tụy hầu hạ dạ vâng ngày đêm thắng Hiến và canh giữ một đống đồ đồng nát trong nhà mà cứ tưởng là kho báu !

Thứ nhất: Nếu Hiến giàu có và thế lực ghê gớm đến như vậy thi Hiến sẽ có một cuộc sống khác bây giờ ! Hiện tại Hiến không có tiềnvà phải về sống ở quê.  Muốn bán cái goi là đồ cổ thì Hiến không thể bán được vì đó đồ giả cổ – Hiến sẻ bi phát hiện khi giám định và bị tóm cổ bất cứ lúc nào .

Thứ Hai: Hiến nói dối tổ tiên họ Dương , lừa dối anh ruột là Dương Phú Hiệp đưa cho ông anh và em gái dùng toàn đồ đểu , lửa dối con cái bằng đống tài sản đồng nát …phỉ báng tượng Phật để đánh bóng bản thân nói khoác láo các bức tượng Hiến sở hữu la vàng ròng , ngọc phỉ thúy , đồng đen …thục chất không đúng sư thật .

Thứ Ba: Hiến tự đặt giá hay nói một cách khác là tự phong giá trị tài sản của mình một cách vô tội vạ ngu xuẩn không biết ngượng . Triệu USD hay tỷ US ! chỉ đáng tiếc cho một số người nhẹ dạ đã mua nhầm và Hiến càng được thể ăn tục nói phét và lừa đảo !

V. Cú lừa Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế!

duongphuhien-covat3

Hai bình hoa bằng vàng giả lọt vào Bảo tàng Cổ vật Huế?

1. Ngày 21/4/2013 Dương Phú Hiến lại làm một cú lừa ngoạn mục tại Bảo tàng cổ vật cung đình Huế . Một màn kịch có thể nói là “ hoàn hảo “ !?

Hiến đẩy ông anh ruột là PGS.TS Dương Phú Hiệp – nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận trung ương tham gia trò chơi LỪA ĐẢO TINH VI . Ông Hiệp là người hiền lành , đạo đức, cả đời ông sống thanh cao liêm khiết đâu có ngờ rằng chính thằng em là Dương Phú Hiến biết khai thác thế mạnh của ông anh để đánh bóng cho bản thân mình – THAY MẶT DÒNG TỘC HỌ DƯƠNG TRAO CỔ VẬT CHO BẢO TÀNG !

Chỉ với vài món cổ vật thời Nguyễn bằng bạc cuối TK 19 và đầu TK 20 Hiến đã tinh vi đưa thêm vào một cách hợp pháp dưới hình thức cho tặng 2 chiếc bình giả 100% mà Hiến dám nói mỗi chiếc bình 3,5 kg vàng ròng .

Sự kiên này một lần nữa gây chấn động dư luận vô tình đã đánh bóng thêm tên tuổi của Hiến ! Hiến đã qua mặt lãnh đạo thành phồ Huế và bảo tàng cổ vật cung đình Huế , đánh lừa du khách đến tham quan và giới báo chí một cách ngoạn mục để tên tuổi của Hiến được vinh danh trong Bảo tàng .

Bảo tàng cổ vật cung đình Huế khi nhận được thông tin phán ánh của nhiều khách tham quan đã cho giám định 2 chiếc bình của Hiến và kết luận là đồ giả nhưng phải “ngậm bồ hòn làm ngọt “ vì đã trót công bố công khai trên công luận!

2. Nều chỉ cần làm một phép tính đơn giản : 2 chiếc bình nặng 7kg vàng ròng tương đương 168 cây vàng trị giá gần 7 tỷ đồng !

Một số tiền mà cả đời ông anh Dương Phú Hiệp và con trai Dương Phú Nam của Hiến đang rất nghèo khổ phải sống ở phòng trọ thuê mướn mơ ước không có được …vậy mà tại sao Hiến không dành tặng cho những người thân của mình mà lại “ hào phóng “ và “ yêu “ … Huế đến mức như vậy!

Tác giả Thanh Mỹ gửi TTXVA.ORG

duongphuhien-covat2
————————

Quy đổi giá vàng Thế giới qua Việt Nam và từ Oucer qua Lượng

Quy đổi giá vàng thế giới theo VND

Cách quy đổi giá vàng Thế giới sang giá vàng Việt Nam

Troy Ounce là một đơn vị đo khối lượng theo hệ thống đo lường Mỹ. Tại Việt Nam thường dùng tiêu chuẩn này để quy đổi từ giá vàng thế giới sang giá vàng Việt Nam.

1 troy ounce = 31,1034768 grams vàng

1 lượng vàng = 37,5 grams vàng

Cách quy đổi giá vàng thế giới sang giá vàng Việt Nam

1 lượng vàng = 37,5 : 31,1034768 = 1,205652996 Troy Ounce

=> 1 lượng vàng = 1,205652996 x (Giá vàng thế giới) x tỷ giá USD/VND

Ví dụ: Ngày 23/08/2008, giá vàng thế giới là 823,05 USD/ounce tỷ giá USD/VND là 16.700. Hãy tính 1 lượng bằng bao nhiêu tiền?

1 lượng vàng = 1,205652996 x 823,05 x 16.700 = 16.571.622,06257526 đồng (16 triệu rưỡi…)

Tương tự:

1 lượng vàng = 10 chỉ vàng

1 chỉ vàng = 1,205652996 : 10 = 0,1205652996 Troy Ounce

Ví dụ: Giá vàng thế giới = 743 USD/ounce. Tỷ giá USD/VND = 16.650. Tính một chỉ bằng bao nhiêu tiền?

1 chỉ vàng = 0,1205652996 x 743 x 16.650 = 1.491.507,29308662 đồng (1 triệu 491 nghìn…)

Nếu sau khi bạn xem bài viết này rồi tính toán lại giá vàng thế giới hôm nay mà bạn thấy không khớp với trên ti vi, báo đài… thì cũng đừng ngạc nhiên nhé? Vì sao? Trước hết hãy xem ví dụ này đã ^^

Ví dụ: Cũng bài tập trên nhưng ta tính 1 lượng vàng = 14.915.072,9308662 đồng. Tuy nhiên giá bán 1 lượng vàng SJC trong ngày hôm đó là 16.680.000 đồng. Vậy chênh lệch là bao nhiêu?

Mức chênh lệch = 16.680.000 – 14.915.072,9308662 = 1.764.927 đồng

Tại sao lại có mức chênh lệch?

Giá vàng trong nước cao hơn giá vàng TG vì tỷ giá USD/VND ở Việt Nam có 2 loại là tỷ giá do nhà nước quy định và tỷ giá của thị trường tự do (chợ đen). Ngoài ra giá vàng VN còn chịu nhiều yếu tố gây nên chênh lệch giá như thuế nhập khẩu, loại vàng nhập khẩu, nhu cầu, tâm lý người tiêu dùng…

————————————-

HỌC TIẾNG ANH QUA LỤC BÁT

SKY trời, EARTH đất, CLOUD mây

RAIN mưa WIND gió, DAY ngày NIGHT đêm

HIGH cao HARD cứng SOFT mềm

REDUCE giảm bớt, ADD thêm, HI chào

LONG dài, SHORT ngắn, TALL cao

HERE đây, THERE đó, WHICH nào, WHERE đâu

SENTENCE có nghĩa là câu

LESSON bài học RAINBOW cầu vồng

WIFE là vợ HUSBAND chồng

DADY là bố PLEASE DON’T xin đừng

DARLING tiếng gọi em cưng

MERRY vui thích, cái sừng là HORN

TEAR là xé, rách là TORN

TO SING là hát A SONG một bài

TRUE là thật, láo là LIE

GO đi, COME đến, một vài là SOME

Đứng STAND, LOOK ngó, LIE nằm

FIVE năm, FOUR bốn, HOLD cầm, PLAY chơi

A LIFE là một cuộc đời

HAPPY sung sướng, LAUGH cười, CRY kêu

GLAD mừng, HATE ghét, LOVE yêu

CHARMING duyên dáng, diễm kiều GRACEFUL

SUN SHINE trời nắng, trăng MOON

WORLD là thế giới, sớm SOON, LAKE hồ

Dao KNIFE, SPOON muỗng, cuốc HOE

CLEAR trong, DARK tối, khổng lồ GIANT

GAY vui, DIE chết, NEAR gần

SORRY xin lỗi, DULL đần, WISE khôn

BURY có nghĩa là chôn

Chết DIE, DEVIL quỹ, SOUL hồn, GHOST ma

Xe hơi du lịch là CAR

SIR ngài, LORD đức, thưa bà MADAM

ONE THOUSAND là một ngàn

WEEK là tuần lể, YEAR năm, HOUR giờ

WAIT THERE đứng đó đợi chờ

NIGHTMARE ác mộng, DREAM mơ, PRAY cầu

Trừ ra EXCEPT, DEEP sâu

DAUGHTER con gái, BRIDGE cầu, POND ao

ENTER là hãy đi vào

CORRECT là đúng, FALL nhào, WRONG sai

SHOULDER la` cái bả vai

WRITER văn sĩ, cái đài RADIO

A BOWL là một cái tô

Chữ TEAR nước mắt, TOMB mồ, nhai CHEW

NEEDLE kim, THREAD chỉ, may SEW

Kẻ thù độc ác CRUEL FOE , ERR lầm

HIDE là trốn, SHELTER hầm

SHOUT là la hét, nói thầm WHISPER

WHAT TIME là hỏi mấy giờ

CLEAR trong, CLEAN sạch, mờ mờ là DIM

Gặp ông ta dịch SEE HIM

SWIM bơi, WADE lội, DROWN chìm chết trôi

MOUNTAIN là núi, HILL đồi

VALLEY thung lũng, cây sồi OAK TREE

Tiền đóng học phí SCHOOL FEE

Cho tôi dùng chữ GIVE ME chẳng lầm

STEAL tạm dịch cầm nhầm

Tẩy chay BOYCOTT, gia cầm POULTRY

CATTLE gia súc, ong BEE

SOMETHING TO EAT chút gì để ăn

LIP môi, TONGUE lưỡi, TEETH răng

EXAM thi cử, cái bằng LICENSE

BODY chính là tấm thân

YOUNG SPIRIT tinh thần trẻ trung

TO MISS có nghĩa nhớ nhung

Tương tư LOVESICK, CRAZY khùng, MAD điên

CURVE cong, STRAIGHT thẳng, TILT nghiêng

SILVER là bạc, MONEY tiền, vàng GOLD

STILL có nghĩa: vẫn còn

HEALTHY khỏe mạnh, nước non COUNTRY

YOUNG MAN là đấng nam nhi

GIRL là con gái, BOY thì con trai

TOMORROW tức ngày mai

OUR FUTURE dịch tương lai chúng mình

FRIEND bằng hữu, LOVE tình

BEAUTY nhan sắc, PRETTY xinh, BOAT thuyền

CONTINUOUS liên miên

ANCESTOR tức tổ tiên ông bà

NEGLIGENT là lơ là

GET ALONG tức thuận hòa với nhau

PLEASURE vui sướng, PAIN đau

POOR nghèo, FAIR kha’, RICH giàu CRY la

TRIUMPH SONG khải hoàn ca

HISTORY sử, OLD già , NEW tân

HUMANE là có lòng nhân

DESIRE ao ước, NEED cần, NO không

PINE TREE là cây thông

BANANA chuối, ROSE hồng, LOTUS sen

LIP môi, MOUTH miệng, TEETH răng

EYE la con mắt, WAX ghèn, EAR tai

HEAD đầu, HAIR tóc, HAND tay

LEG chân, KNEE gối, SHOE giày, FEET chân

GLOVE găng, SOCK vớ, THICK dầy

ANKLE mắt cá, HAND tay, SIT ngồi

YOU anh, HE nó, I tôi

THEY là chúng nó, WE thời chúng ta

WINDOW cửa sổ, HOUSE nhà

DOOR là cửa chính, OIL là dầu ăn

YARD vườn, GRASS cỏ, COURT sân

WALL tường FENCE dậu CEILING trần PICTURE tranh

BLACK đen RED đỏ BLUE xanh

YELLOW vàng, GREY xám, ORANGE cam, THICK dày

BROWN nâu, WHITE trắng, LUCK may

Gia vị là chữ SPICE, SUGAR đường

STINK hôi, PERFUME mùi hương

EVER mãi mãi, OFTEN thường, ALWAYS luôn

JOY vui, PLEASURE sướng, SAD buồn

BIBLE kinh thánh, BELL chuông, CHURCH nhà thờ

POEM là một bài thơ

PRIEST linh mục, CHESS cờ, GAME chơi

LIFE END la hết cuộc đời

OUT OF LUCK là hết thời cơ may

TRADE là trao đổi CHANGE thay

SOUR chua, SWEET ngọt, HOT cay, TASTY bùi

EAT ăn, TALK nói, LAUGH cười

ANIMAL vật, HUMAN người, PIG heo

WALK là đi bộ, CLIMB leo

LEAD là đi trước, FOLLOW theo, KNEEL quỳ

SOMETIME có nghĩa đôi khi

COPY la chép, NOTE ghi, GRIND mài

SAVE tiết kiệm, SPEND xài

Đầu tư INVEST, TALENT tài, KING vua

SHRIMB tôm, FISH ca’, CRAB cua

I BUY A LOT tôi mua thật nhiều

GOOD AFTERNOON chào buổi chiều

MORNING buổi sáng, đáng yêu LOVELY

YOUNG GIRL là giới nữ nhi

FALL IN LOVE nghĩa là si ái tình

DRAW vẽ, PICTURE hình

TERRIFIED dịch thất kinh hoãng hồn

DISTRICT, HAMLET thôn

WARD phường, COMMUNE xã, VILLAGE làng BAMBOO tre

SHIP tàu, KICK đá, BOAT ghe

FAR xa, TRUCK là xe chỡ hàng

GLORY là huy hoàng

LUXURY GOODS hàng sang đắt tiền

WONDERFUL là diệu huyền

HEALTH là sức khỏe, MONEY tiền, SUPER siêu

CHILI ớt, PEPPER tiêu

TO DARE là dám làm liều, DRUNK say

VERY HOT vị rất cay

FIELD đồng,CULTURE cấy PLOUGH cày, FINISH xong

TIGER cọp DRAGON rồng

THUNDER STORM có gió giông ngoài trời

BRIGHT ta dịch sáng ngời

THE TIME HAS PASSED một thời đã qua

FLOWERS những đóa hoa

BLOOM là nở, FAR xa, NEAR gần

GRANT FAVOR ban ân

TOO STUPID ngu đần quá đi

PUBERTY tuổi dậy thì

FIRST là thứ nhất, SECOND nhì THIRD ba

TRAIN la`tàu hỏa xa

MOTOR là máy, toa là WAGON

CHAIR cái ghế, SULK giận hờn

Phi công PILOT, tài công DRIVER

PREGNANT là có thai

BABY em bé, sinh ngày BIRTHDAY

COMA là bị hôn mê

SLEEP là ngủ, SWEAR thề, HEART tim

WATCH nhìn, SEARCH lục, FIND tìm

SPY gián điệp, BIRD chim, BAT mồi

STICKY RICE là cơm xôi

PORRIDGE là cháo, thiu SPOILED, FRY xào

HUNGER là đói cồn cào

THIRSTY khát nước, uồng vào DRINK

EAT an, SPIT khạc, BELIEVE tin

TRUST tín cẩn, Trung thành FAITHFUL

Ôm EMBRACE, KISS à hôn

UPSET nổi giận, ôn tồn CALM DOWN

SHALLOW cạn, DEEP là sâu

SWIM bơi, DIVE lặn., SERVE hầu, RUN dông

RED RIVER là sông Hồng

CHINA Trung Quốc, ADMISSION cho vào

A-dua la chữ FOLLOW

Asia là xứ Á Châu, KOREA Hàn

Á Đông ta dịch ORIENT

HEAR nghe, DEAF điếc DUMB câm, BLIND mù

PRISON là nhà tù

ENEMY bọn quân thù hại ta

A JUDGE là một quan tòa

CLEAN trong sạch, án tòa SENTENCE

CTITICIZE chê PRAISE khen

AWARD phần thưởng, tuyên dương CITATION

LONELY MAN chàng cô đơn

MUCH BETTER nghĩa tốt hơn rất nhiều

HOW MANY là bao nhiêu?

SPONSOR bảo trợ, tối chiều EVENING

SLIENT có nghĩa lặng thinh

SHOUT là la hét, Bạo hành VIOLENT

DIPLOMA là văn bằng

POLICE cảnh sát, hành quân OPERATION

TOO LONELY qúa cô đơn

BRUSH la chải, PAINT sơn, OIL dầu

TENDER kêu gọi đấu thầu

AUCTION đấu giá, ông bầu MANAGER

SPIKE chông THORN là gai

FIGHTING chiến đấu, SURRENDER đầu hàng

OFFICER cấp sĩ quan

SOLDIER là lính an toàn SAFETY

FLAG là lá quốc kỳ

CONGRESS quốc hội ANTHEM thì quốc ca

HOMELAND ta dich quê nhà

CONSUL lãnh sự, GIFT quà, DEAR thân

RELATIVE là thân nhân

RELATION sự liên quan, DIG đào

Lửa FIRE, WATER nước, STAR sao

MOUNTAIN là núi, LAKE hồ, SHRIMP tôm

A COFFIN một cái hòm

MONUMENT bia mộ, A TOMB mộ phần

CEMETERY nghĩa trang

FUNERAL HOME là nhà quàn BURY chôn

STICK là một cây côn

SWORD là kiếm, Võ công KUNG FU

SPRING xuân, SUMMER hạ., FALL thu

WINTER đông giá SNOW tuyết nhiều

WAR TORN chinh chiến tiêu điều

ARMY quân đội, ngoại kiều FOREIGNER

FOREMAN là một người cai

BOSS xếp, Lãnh đạo LEADER, BAD tồi

GENERAL tướng, WAITER bồi

SHOTGUN la` súng, HILL đồi, KNIFE dao

CREEP bò, HIDE trốn, TRENCH hào

HAMMER búa PLANE bào, SAW cưa

LACK là thiếu EXCESS thừa

Tấn công ATTACK, PREVENT ngừa, FLY bay

MỆT QÚA dịch là TOO TIRED

HORSE là con ngựa cả ngày ALL DAY

FUNNY-MAN là thằng hề

ACTOR tài tử tư bề AROUND

COMEDY kịch, trình diễn SHOW

SEXY gợi dục, HERO anh hùng

ACCESSORIES phụ tùng

BASKET là rổ TANK thùng, CAN lon

MARRIAGE là kết hôn

DIVORCE ly dị, CHILD con, AUNT dì`

RICE cơm BREAD bánh mì

CAKE la bánh ngọt, COFFEE cà fê

PROMISE hứa, SWEAR thề

LOOSE thua WIN thắng EVEN huề,trò chơi GAME

ICE CREAM là cà rem

TOO DEAR mắc quá, giá lên PRICE RAISED

PASSION la tính đam mê

JOBLESS thất nghiệp, CAREER nghề, PAY lương

Nước đá ICE, SNOW tuyết, FOG sương

HIGHWAY xa lộ, STREET đường BIRD chim

PLIERS la cai kiềm

HAMMER cái búa, cai liềm SICKLE,

Thời khóa biểu TIMETABLE,

PPROJECT dự án , ồn ào NOISY

COPPER đồng IRON sắt LEAD chì,

NAIL đinh, SCREW vít, bãn lề là HINGE

MAINTAIN là hãy giữ gìn,

ORDER trật tự, MINE mìn, súng GUN

Sư đoàn là DIVISION,

PLATOON tiểu đội, BATTALION tiểu đoàn,

Đại tướng là GENERAL,

CHIEF xếp, đại uý CAPTAIN, BOY bồi

REFLECTION là phản hồi

ACTION hành động, đơn côi SINGLE,

WIND ROARS gió thổi ào ào

HHUNGRY là đói, khát khao THIRSTY

ENVELOPE là phong bì

WHAT DO YOU MAKE làm gì thế anh?

RICE cơm, MEAT thịt, SOUP canh

ORANGE cam, APPLE táo, LEMON chanh, CHICKEN gà

OLD LADY là bà già

COOK là đầu bếp, MAID là con sen

LIKE là thích JEALOUS ghen

GUM là lợi, TEETH là răng HEAD đầu

DECAYED TOOTH răng bị sâu

DENTIST nha sĩ, thoa dầu RUB OIL

ORPHAN là trẻ mổ côi

ALREADY đã xong rồi, NO không

RIVER là một con sông

SEA là biển cả, đại dương OCEAN

BOAT thuyền, SHIP hạm, SAIL buồm

Tài công PILOT, TRAVEL là đi

KNOT là hải lý, thấy SEE

La bàn COMPASS, TÌNH NGHI suspicion

NAVY binh chủng hải quân

ADMIRAL đô đốc, quân nhân SOLDIER

Dọc theo ven bien HARBOR

Nước sâu là DEEP WATER, MOVE dời

THANK GOD là tạ ơn trời

HAPPY LIFE một cuộc đời an vui

EVERYONE là mọi người

FRESH FRUIT trái tười ngọt ngào

DESIRE có nghĩa ước ao

NOBLE quý phái, thanh cao hơn người

LAZY BOY là thằng lười

INDUSTRIOUS là người chăm chuyên

REGIONAL thuộc vê miền

CONTINENT lục địa, MONEY tiền, REPLACE thay

INTERESTING là hay

BORING là chán, hăng say EAGER

A CARD là một con bài

CASINO sòng bạc, PLAYER người chơi

HAVE FUN vui vẻ yêu đời

PLAYBOY gả ăn chơi, SMILE cười

PERSON là một con người

PEOPLE dân tộc, an vui PEACEFUL

ORIGIN là cội nguồn

NAMELESS SADNESS nỗi buồn không tên

LONG LASTING là vững bền

PERMANENT thường trực, mũi tên ARROW

COMPATRIOT đồng bào

DEFEND bảo vệ, công lao LABOR

A FOOL la một thằng khờ

WITCH là phù thủy, bàn thờ ALTAR

PHANTOM một con ma

DEVIL ác quỉ, SAINT là thánh nhân

QUAN YING là Phật Quan Âm

BHUDDA đức Phật, thiền thần ANGEL

MONK sư NUN sãi, GREED tham

Thiền MEDITATE, DO làm, WORRY lo

DEPOT là cái nhà kho

Văn phòng OFFICE, STORE cửa hàng

SERIOUS là đàng hoàng

JOKE là đùa giỡn, dám làM TO DARE

Hãy lo chăm sóc TAKE CARE

MUỐN want, LIKE thich Có HAVE, NEED cần

STOCK, SHARE là cổ phần

Chủ tịch là PRESIDENT, GOD trời

CHAIMAN chủ toạ, WORD lời

SECRETARY thư ký, MAILMAN người đưa thư

PRIVATE là riêng tư

PUBLIC công, JOB việc, LETTER thư, SAD buồn

WEEKDAY là ngày trong tuần

ERASER cục tẩy PENCIL viết chì

PAPER giấy, NOTE là ghi

NOON trưa, NIGHT tối, MID DAY trưa, HEART lòng

SEMI-PRIVATE bán công

CENTER là một trung tâm SCHOOL trường

OPENING là` khai trương

CLOSE đóng cửa, đo lường MEASURE

Giám khảo EXAMINER

BOOK là quyển sách TEACHER là thầy

EMPTY trống, FULL là đầy

BELL chuông, DRUM trống, YOU mầy, I tao

DYE là nhuộm FADE phai màu

QUICK nhanh, SLOW chậm, FAST mau, STOP ngừng

FAMOUS danh tiếng lẫy lừng

BEWARE là hãy coi chừng, COAL than

PERFECT có nghĩa hoàn toàn

MAKE LOVE ân ái, giao hoan, làm tình

MENSTRUAL là có kinh

GET HOT là hứng, động tình, FUCK chơi

LIFE LOVER kẻ yêu đời

LOQUACIOUS nhiều lời, nói dai

(theo Tân Văn)

———THÓI ĐỜI – 1

Thế gian biến đổi vũng nên đồi
Mặn nhạt, chua cay lẫn ngọt bùi
Còn bạc, còn tiền còn đệ tử
Hết cơm, hết rượu hết ông tôi
Xưa nay đều trọng người chân thực
Ai nấy nào ưa kẻ đãi bôi
Ở thế mới hay người bạc ác
Giàu thì tìm đến, khó tìm lui.
xxx

THÓI ĐỜI – 2

Vụng khéo nào ai chẳng có nghề
Khó khăn phải lụy đến nhi, thê
Ðược thời, thân thích chen chân đến
Thất thế, hương lân ngảnh mặt đi
Thớt có tanh tao, ruồi muỗi đậu
Sanh không mật mỡ, kiến bò chi
Ðời nay những trọng người nhiều của
Bằng đến tay không, mấy kẻ vì.

(Ng Bỉnh Khiêm)

———————-

CA RAO 3 MIỀN

Miền Bắc nổi tiếng trung kiên
Trong túi có tièn lại bảo rằng không
Nói năng kiểu cách lòng vòng
Diễn văn lại thích dài dòng vân vi
Nhưng mà được cái rất lỳ
Nghị quyết kiểu gì nó học cũng thông!

Miền Trung có lắm thằng khôn
Hết di cửa trước lại luồn của sau
Suốt ngày nghĩ kế làm giàu
Nó chi đúng chỗ, nó câu đúng người
Nghị quyết thì thuộc mười mươi
Nhưng chỉ vận dụng những nơi nó cần!

Miền Nam có lắm thằng ngang
Nó ăn hư phá, nó làm như điên
Trong túi có sẵn đồng tiền
Đã có vợ cả nghĩ liền vợ hai
Suốt ngày khoái ‘nhậu lai rai’
Mấy câu nghị quyết học hoài chẳng …dzô!
————————-

VĂN TẢ BÀ

Dưới đây là nguyên văn bài thơ “Cô bắt làm văn tả Bà”:

Bà ngoại em vẫn chưa già

Chiều chiều bà cưỡi xe ga ra đường

Mắt bà vẫn rất tinh tường

Tóc nhuộm ánh tím soi gương mỗi ngày

Nhưng Bà em vẫn rất hay

Bà chăm con cháu luôn tay luôn mồm

Công việc bà vẫn ôm đồm

Chăm lo con cháu sớm hôm không nề

Hôm nay cô giáo ra đề

Bắt em phải tả viết về Bà em

Em tả giống hệt bên trên

Cô bắt viết lại – mắng thêm em rằng:

Đã Bà là phải rụng răng

Tóc phải bạc trắng như trăng trên trời

Bà cũng không được ăn chơi

Vì mắt phải kém và môi nhai trầu

Đã Bà là phải ngồi khâu

Không được ngồi hát Ka – Râu – Ô – Kề

Nhất là không được ghi đề

Tuyệt đối không được phóng xe ào ào

Em nghe chẳng hiểu thế nào

Em phải hỏi mẹ xem sao vụ này

Tả sai thì lại không hay

Tả đúng thì lại có ngày ăn roi

Kiểu này phải bảo mẹ thôi

Hay đổi Bà khác đúng lời của cô???”

 (Sưu tầm)

—————–

Thực trạng (SV ra trường)

 

Đầu đường Xây dựng bơm xe

Cuối đường Kinh tế bán chè đỗ đen

Ngoại thương mời khách ăn kem

Cạnh anh Nhạc viện thổi kèn đám ma

Ngân hàng ngồi dập đô la

(In giấy vàng mã, sống qua từng ngày)

Sư phạm trước tính làm thày

Giờ thay kế toán, hàng ngày tính lô.

Điện lực chẳng dám bô bô,

Giờ đang lầm lũi phụ hồ trên cao.

Lập trình chả hiểu thế nào,

Mở hàng trà đá, thuốc lào…cho vui

Nông nghiệp hỏi đến ngậm ngùi

“Số em chắc chỉ tiến lùi theo trâu”

Nhìn quanh, Thương mại đi đâu?

Hóa ra là đã nhảy tàu đi buôn…..

Ngoại ngữ vẻ mặt thoáng buồn

Đang ngồi viết sớ, kiêm luôn bói bài

————————–

Đừng tưởng (Thơ dân gian)

Đừng tưởng cứ núi là cao

Cứ sông là chảy, cứ ao là tù

Đừng tưởng cứ dưới là ngu

Cứ trên là sáng cứ tu là hiền

Đừng tưởng cứ đẹp là tiên

Cứ nhiều là được cứ tiền là xong

Đừng tưởng không nói là câm

Không nghe là điếc không trông là mù

Đừng tưởng cứ trọc là sư

Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan

Đừng tưởng có của đã sang

Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây

 Đừng tưởng cứ uống là say

Cứ chân là bước cứ tay là sờ

Đừng tưởng cứ đợi là chờ

Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần

Đừng tưởng cứ mới là tân

Cứ hứa là chắc cứ ân là tình

Đừng tưởng cứ thấp là khinh

Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to

Cứ già là hết hồ đồ

Cứ trẻ là chẳng âu lo buồn phiền

Đừng tưởng cứ quyết là nên

Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua

Dưa vàng đừng tưởng đã chua

Sấm rền đừng tưởng sắp mưa ngập trời

Khi vui đừng tưởng chỉ cười

Lúc buồn đừng tưởng chỉ ngồi khóc than

Đừng tưởng cứ nốc là say

Cứ hứa là thật, cứ tay là cầm

Đừng tưởng cứ giặc – ngoại xâm

Cứ bè là bạn, cứ dân là lành

Đừng tưởng cứ trời là xanh

Cứ đất và nước là thành quê hương

Đừng tưởng cứ lớn là khôn
Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng
Đừng tưởng chẳng có thì không
Chẳng trai thì gái, chẳng ông thì bà
Đừng tưởng chẳng gần thì xa
Chẳng ta thì địch, chẳng ma thì người
Đừng tưởng chẳng khóc thì cười
Chẳng lên thì xuống, chẳng ngồi thì đi
Đừng tưởng sau nhất là nhì
Gần quan là tướng, gần suy là hèn
Đừng tưởng cứ sáng là đèn
Cứ đỏ là chín, cứ đen là thường
Đừng tưởng cứ đẹp là thương
Cứ xấu là ghét, cứ vương là tình
Đừng tưởng cứ ghế là vinh
Cứ tiền là mạnh, cứ dinh là bền
Đừng tưởng cứ cố là lên
Cứ lỳ là chắc, cứ bên là gần
Đừng tưởng cứ đều là cân
Cứ đông là đủ, cứ ân là nhờ
Đừng tưởng cứ vần là thơ
Cứ âm là nhạc, cứ tờ là tranh
Đừng tưởng cứ vội thì nhanh
Cứ tranh là được, cứ giành thì hơn
Đừng tưởng giàu hết cô đơn
Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo

***

Đừng tưởng cứ bến là neo
Cứ suối là lội, cứ đèo là qua
Đừng tưởng chồng mẹ là cha
Cứ khóc là khổ cứ la là phiền
Đừng tưởng cứ hét là điên
Cứ làm là sẽ có tiền đến ngay
Đừng tưởng cứ rượu là say
Cứ gió là sẽ tung bay cánh diều
Đừng tưởng tỏ tình là yêu
Cứ thơ ngọt nhạt là chiều tương tư

***

Đừng tưởng đi là sẽ chơi

Lang thang dạo phố vào nơi hư người
Đừng tưởng vui thì sẽ cười
Đôi hàng nước mắt lệ rơi đầm đìa
Đừng tưởng cứ mực là bia
Bút sa gà chết nhân chia cộng trừ…
Đừng tưởng cứ gió là mưa
Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè
Đừng tưởng cứ hạ là ve
Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn…
Đừng tưởng thu là lá tuôn
Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu.

Đừng tưởng cứ thích là yêu

Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay

Đừng tưởng tình chẳng lung lay

Chỉ một giấc ngủ, chẳng may … có bầu.

Đừng tưởng cứ cầu là hên,

Nhiều khi gặp hạn, ngồi rên một mình.

Đừng tưởng vua là anh minh,

Nhiều thằng khốn nạn, dân tình lầm than.

Đừng tưởng tìm bạn tri âm,

Là sẽ có kẻ mạn đàm suốt đêm.

Đừng tưởng đời mãi êm đềm,

Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân.

Đừng tưởng cười nói ân cần,
Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương.
Đừng tưởng trong lưỡi có đường
Nói lời ngon ngọt mười phương chết người
Đừng tưởng cứ chọc là cười
Nhiều khi nói móc biết cười làm sao
Đừng tưởng khó nhọc gian lao
Vượt qua thử thách tự hào lắm thay
Đừng tưởng cứ giỏi là hay
Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần
Đừng tưởng cứ quỳnh là thơm
Nhìn đi nhìn lại hóa ra cúc quỳ
Đừng tưởng mưa gió ầm ì
Ngày thì đã hết trời dần về đêm
Đừng tưởng nắng gió êm đềm
Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng
Đừng tưởng góp sức là chung
Chỉ là lợi dụng lòng tin của người
Đừng tưởng cứ tiến là lên
Cứ lui là xuống, cứ yên là mằn
Đừng tưởng rằm sẽ có trăng
Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu
Đừng tưởng cứ khóc là sầu
Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng
Đừng tưởng cứ nước là trong
Cứ than là hắc, cứ sao là vàng
Đừng tưởng cứ củi là than
Cứ quan là có, cứ dân là nghèo
Đừng tưởng cứ khúc là eo
Cứ lúc là mạc, cứ sang là giầu
Đừng tưởng cứ thế là khôn!
Nhiều thằng khốn nạn còn hơn cả mình
Đừng tưởng lời nói là tiền
Có khi là những oán hận chưa tan
Đừng tưởng dưới đất có vàng
Vàng đâu chả thấy phí tan cuộc đời

***

Đừng tưởng cứ nghèo là hèn

Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong.

Đừng tưởng quan chức là rồng,

Đừng tưởng dân chúng là không biết gì.

Đời người lục thịnh, lúc suy

Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng.

Bên nhau chua ngọt đã từng

Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.

Ở đời nhân nghĩa làm đầu

Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền.

Ai ơi nhớ lấy đừng quên…!

—————————————-

Chuyện đời hoa hậu đầu tiên của Việt Nam

Thu Trang chụp ảnh đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1955.

TỪNG HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, BỊ ĐỊCH BẮT TÙ ĐÀY RỒI TRỞ THÀNH KÝ GIẢ, TIẾN SĨ SỬ HỌC, HIỆN HOA HẬU ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM CÔNG THỊ NGHĨA (TÊN GỌI KHÁC LÀ THU TRANG) ĐỊNH CƯ TẠI PHÁP.

Bà tên là Công Thị Nghĩa, nhưng cái tên quen thuộc hơn với đám đông lại là Thu Trang. Sinh năm 1932, quê gốc tại Hà Nội, học xong bậc tiểu học, bà Nghĩa theo gia đình vào Sài Gòn sinh sống để thuận lợi cho công việc của thân phụ.

Ngay từ thời con gái, bà đã đam mê viết văn, viết báo, đặc biệt là nghiên cứu về sử học. Năm 20 tuổi, bà tham gia vào tổ chức Việt Minh, với nhiệm vụ là hoạt động điệp báo trong nội thành Sài Gòn. Tháng 7/1952, mật thám của Pháp phát hiện ra vai trò của bà trong tổ chức, bà bị bắt giam tại bót Catinat (nay là Sở Văn hóa Thể thao và Du Lịch TP HCM – đường Đồng Khởi, quận 1).

Thụ án ở bót này một thời gian, bà bị chuyển qua Khám Lớn – Sài Gòn (nay là Thư viện Tổng hợp TP HCM – đường Lý Tự Trọng, quận 1). Khoảng cách giữa bót Catinat và Khám Lớn là không xa. Những ngày thụ án của bà chỉ được khép lại khi luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã thắng lý quan tòa trong phiên xử về tội danh mà bà mắc phải.

Ra tù, với vốn chữ nghĩa sẵn có, bà tham gia một khóa học ngắn và bắt đầu theo nghề ký giả, chuyên viết mảng văn hóa nghệ thuật. Bà ký bút danh Thu Trang, đây là bút danh chính cho tất cả trang viết, nghiên cứu lịch sử của bà.

Năm 1955, chính quyền Ngô Đình Diệm phát đi thông tin sẽ tổ chức một cuộc thi hoa hậu, thành phần ban giám khảo của cuộc thi này bao gồm nhiều nhân sĩ, trí thức, nhà báo. Trong một lần đến phỏng vấn thành phần ban giám khảo để đưa tin, vài thành viên ban giám khảo đã khuyên bà “Cô đẹp như vậy, nên đăng ký tham gia cuộc thi này”. Nghe rủ rê, bà đăng ký tham gia với mục đích ban đầu là… để vui.

Ngày 20/5/1955, nhân lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng, tại rạp hát Lido ở khu Chợ Lớn, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được diễn ra. Gần như tất cả mỹ nhân đang sinh sống tại Sài Gòn và các tỉnh miền Nam xuất hiện tại cuộc thi này.

Do quan niệm ở thời điểm đó nên không có phần thi áo tắm trong suốt cuộc thi hoa hậu. Xuất sắc vượt qua hàng loạt nhan sắc, Thu Trang đăng quang vương miện Hoa hậu. Á hậu 1 thuộc về cô Nguyễn Thị Ninh, người Hà Nội di cư vào Nam và Á hậu 2 là cô Ngô Yên Thu, người Cần Thơ.

Bà Thu Trang đoạt ngôi Hoa hậu, với những thông số mà xét ở thời điểm này rất khó để đạt chuẩn, nhất là về chiều cao. Bà chỉ cao 1,61m, số đo 3 vòng là 86-62-88.

Phần thưởng cho danh hiệu Hoa hậu mà bà sở hữu là chiếc môtô hiệu Lambretta, kiềng vàng, nước hoa và nhiều loại mỹ phẩm danh tiếng.Cũng như trào lưu bây giờ, bà trở thành nữ diễn viên trong nhiều bộ phim của Sài Gòn thời điểm đó. Năm 1956, bà đảm nhiệm các vai diễn trong nhiều bộ phim, như Chúng tôi muốn sống (đạo diễn Vĩnh Noãn), Lục Vân Tiên (đạo diễn Tống Ngọc Hạp)…

Đầu năm 1957, bà cùng đạo diễn Tống Ngọc Hạp mang theo bộ phim Lục Vân Tiên sang Nhật để làm hậu kỳ. Đồng thời, cũng là để tham gia Đại hội Điện ảnh châu Á đang được tổ chức tại đây. Gần một tháng ở Nhật cùng với đạo diễn Tống Ngọc Hạp, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, giữa bà và đạo diễn nảy sinh tình cảm. Bà có mang.

Bà Thu Trang và con trai tại Pháp.

Trong cuốn hồi ký, bà thổ lộ khá chi tiết về mối tình không lối thoát này, bà viết: “Tới tuổi 25 tôi mới thành đàn bà trong hoàn cảnh bi thảm. Bị đưa vào những tình huống mà tôi cảm nhận là mình đã không thể tránh. Khi người đàn ông đam mê, nên dễ bị say trong nỗi cuồng điên man dại? Hay chính tôi là một đối tượng có những nét gì khó gần, quá giữ gìn càng gây kích thích trong sự phải chiếm đoạt? Phải chinh phục do tự ái của đàn ông tính, pha lẫn với ít nhiều tưởng tượng là tình yêu? Ngang trái thay, tôi đã không biết abc gì trên phương diện tình dục. Tôi có thai ngay trong tháng đầu tại Tokyo. Chúng tôi đã sống trong thảm cảnh kế tiếp khi về tới Sài Gòn cuối năm 1957. Thật là cả một cơn giông bão phũ phàng đổ ập xuống tôi khi vừa bắt đầu làm mẹ. Xã hội Việt Nam thời ấy chưa có chút vị tha nào cho những sự kiện như vậy”.

Về lại Sài Gòn, bà liên tiếp hứng chịu sự chỉ trích của dư luận. Đơn giản, đạo diễn Tống Ngọc Hạp đã có vợ và con. Mặc cho điều đó, bà vẫn kiên quyết giữ lại đứa con. Sau này, bà vẫn cho con theo họ của bố, bà đặt tên là Tống Ngọc Vân Tiên. Cái tên như lưu dấu kỷ niệm về tình cảm mà bà dành cho đạo diễn Tống Ngọc Hạp. Rất nhiều năm sau, bà vẫn không oán trách vị đạo diễn này bất cứ lời nào.

Là một mỹ nhân, lại đang trên đà danh vọng, đột nhiên lâm vào tình cảnh “không chồng mà có con”, thế nhưng không vì vậy mà sức quyến rũ của bà đối với người khác giới suy chuyển. Một trong những người đàn ông rất nổi tiếng mê đắm bà đến quên ăn quên ngủ chính là thi sĩ Bùi Giáng.

Giới văn nghệ sĩ ở Sài Gòn đoán chắc câu thơ đầy lạ lùng và nổi tiếng của Bùi Giáng là “Còn hai con mắt, khóc người một con” chính là viết cho riêng bà. “Khóc người một con”, tức là thương cảm cho người phụ nữ có một con, chứ không liên quan gì đến chuyện… nhãn cầu.

Thi sĩ Bùi Giáng còn viết nhiều bài thơ khác cho bà, có bài công bố, có bài không. Trong tập “Mưa nguồn” của thi sĩ Bùi Giáng, in năm 1962, ông có viết tặng bà như sau: “Không biết nữa trời tròn hay méo/ Chỉ hôm nay là nhan sắc hôm nay/ Anh ngó lên trời mây gió gửi nhau bay/ Trời bên kia/ Nhan sắc ở bên này“.

Họa sĩ Bửu Ý có công bố bài thơ do họa sĩ chép lại mà thi sĩ Bùi Giáng làm riêng cho bà với tựa đề chính là Thu Trang, với những câu thấm đẫm tình cảm tuyệt vọng lẫn hờn trách: “Trang của tờ giấy cũ/ Của vầng tóc ban đầu/ Trang của hồi vàng tụ/ Về mệt mỏi mai sau/ Anh nhớ em vô cùng/ Đất sầu không xiết kể/ Anh kêu gọi mông lung/ Trang ồ, Trang rất tệ“.

Tiến sĩ Thu Trang trong một lần giảng dạy tại Việt Nam.

Với đạo luật 10/59, chính quyền Ngô Đình Diệm bắt đầu quá trình xét lại tội danh với tất cả người từng tham gia cách mạng. Nhiều người từng hoạt động chung khuyên bà nên rời khỏi Sài Gòn càng sớm càng tốt để tránh sự trả thù. Năm 1961, nhận lời mời tham dự tuần lễ phim ảnh tại Pháp, bà đã rời Sài Gòn và định cư lâu dài tại đất nước này.

Sang Pháp, bà không tham gia bất cứ hoạt động nghệ thuật cũng như điện ảnh nào.Thay vào đó, bà quay trở lại thú đam mê thời con gái là viết và nghiên cứu lịch sử. Bà đăng ký theo học chính quy. Năm 1978, bà bảo vệ thành công đề tài “Những hoạt động của Phan Châu Trinh” và trở thành tiến sĩ sử học tại ĐH Paris VII. Bà còn viết nhiều sách nghiên cứu về quá trình hoạt động của nhiều nhà cách mạng khác. Nghiên cứu của bà được in thành sách và được dịch ra tiếng Việt.

Vì nhiều lý do, trong suốt thời gian học tập và sinh sống ở Pháp, bà không tiết lộ thân phận hoa hậu của mình, chỉ một số rất ít người biết bà là hoa hậu đầu tiên của Việt Nam. Sau này, bà có về Việt Nam để tham gia giảng dạy tại nhiều trường đại học trong nước.

Bà viết trong hồi ký của mình về Bùi Giáng vào một ngày mưa đến thăm bà, khi thi sĩ biết bà sắp sang Pháp. Bằng cảm quan của một nghệ sĩ lớn, ông biết bà đi là không trở lại. Bà viết: “Tôi hơi ngạc nhiên để ý anh nhìn xuống nền nhà đá hoa. Cả hai im lặng, tôi muốn nói một câu gì đó để cho có chuyện. Chưa kịp thì anh cúi xuống nhặt đôi dép màu xanh lá mạ của tôi đi trong nhà cạnh đó, anh nhặt lên và lẳng lặng mở tờ báo gói đôi dép. Rồi anh đứng lên: Tôi về!”.
Nguồn: Theo An ninh thế giới

Trần Kinh Nghị

——–

Nguồn gốc Tết Hàn thực 3.3 âm lịch

Đời Xuân Thu, vua Tấn Văn Công nước Tấn, gặp loạn phải bỏ nước lưu vong, nay trú nước Tề, mai trú nước Sở. Bấy giờ có một người hiền sĩ tên là Giới Tử Thôi, theo vua giúp đỡ mưu kế. Một hôm, trên đường lánh nạn, lương thực cạn, Giới Tử Thôi phải lén cắt một miếng thịt đùi mình nấu lên dâng vua. Vua ăn xong hỏi ra mới biết, đem lòng cám kích vô cùng. Giới Tử Thôi theo phò Tấn Văn Công trong mười chín năm trời, cùng nhau trải nếm bao nhiêu gian truân nguy hiểm. Về sau, Tấn Văn Công giành lại được ngôi báu trở về làm vua nước Tấn, phong thưởng rất hậu cho những người có công trong khi tòng vong, nhưng lại quên mất công lao của Giới Tử Thôi. Giới Tử Thôi cũng không oán giận gì, nghĩ mình làm được việc gì, cũng là cái nghĩa vụ của mình, chớ không có công lao gì đáng nói. Vì vậy về nhà đưa mẹ vào núi Điền Sơn ở ẩn. Tấn Văn Công về sau nhớ ra, cho người đi tìm. Giới Tử Thôi không chịu rời Điền Sơn ra lĩnh thưởng, Tấn Văn Công hạ lệnh đốt rừng, ý muốn thúc ép Giới Tử Thôi phải ra, nhưng ông nhất định không chịu tuân mệnh, rốt cục cả hai mẹ con ông đều chết cháy. Vua thương xót, lập miếu thờ và hạ lệnh trong dân gian phải kiêng đốt lửa ba ngày, chỉ ăn đồ ăn nguội đã nấu sẵn để tưởng niệm (khoảng từ mồng 3 tháng 3 đến mồng 5 tháng 3 Âm lịch hàng năm).

Ở Việt Nam cũng theo tục ấy và ăn Tết Hàn Thực ngày mồng 3 tháng 3. Tuy nhiên, người ta chỉ làm bánh trôi hay bánh chay để thế cho đồ lạnh, nhưng chỉ cúng gia tiên, chứ không ai tưởng nhớ gì đến Giới Tử Thôi và vẫn nấu nướng chẳng có kiêng gì .

———————————-

Chủ đề : Lịch Sử.

1. Vua nào mặt sắt đen sì ? Mai Hắc Đế
2. Vua nào trong buổi hàn vi ở chùa ? Lý Công Uẩn.
3. Tướng nào bẻ gậy phò vua ? Quang Trung
4. Tướng nào dùng bút đánh lừa Vương-Thông ? Nguyễn Trãi
5. Ngựa ai phun lửa đầy đồng ? Thánh Gióng
6. Voi ai nhỏ lệ ở dòng Hoá giang ? Bà Triệu
7. Kiếm ai trả lại rùa vàng ? Lê Lợi
8.Súng ai rền ở Vũ Quang thuở nào ? Cao Thắng
9. Còn ai đổi mặc hoàng bào ? Lê Lai
10. Nữ lưu sánh với anh hào những ai ? Hai Bà Trưng, Bà Triệu
11. Nhà thơ lên đoạn đầu đài ? Cao Bá Quát
12. Tướng Tàu chui ống chạy dài Bắc phương ? Thoát Hoan
13. Tướng Nam chẳng thiết phong vương ? Trần Bình Trọng
14. Rắc lông ngỗng, thiếp nghe chàng hại cha ? Mỵ Châu
15. Anh hùng đại thắng Đống Đa ? Quang Trung-Nguyễn Huệ
16. Đông du khởi xướng, bôn ba những ngày ? Phan Bội Châu
17. Lũy Thầy ai đắp, ai xây ? Lý Thuờng Kiệt
18. Hồng Sơn liệp hộ triều Tây ẩn mình ? Nguyễn Du
19. Vua Bà lừng lẫy uy danh ? Bà Triệu
20. Ấu nhi tập trận cỏ tranh làm cờ ? Đinh Bộ Lĩnh
21. Vua nào nguyên súy hội thơ ? Lê Thánh Tông
22. Hùng Vương Quốc tổ đền thờ ở đâu ?
23. Đại vương bẻ gãy sừng trâu ? Phùng Hưng
24. Rừng Lam khởi nghĩa áo nâu anh hùng ? Lê Lợi
26. Đục chìm thuyền địch dưới sông Bạch Đằng ? Yết Kiêu
27. Lý triều nổi tiếng cao tăng ? Sư Vạn Hạnh
28. Bình Ngô ai soạn bản văn lưu truyền ? Nguyễn Trãi
29. Mười ba liệt sĩ thành Yên ?
30. Bỏ quan treo ấn tu tiên thuở nào ?
31. Ai sinh trăm trứng đồng bào ? Mẹ Âu Cơ
32. Bình Khôi chức hiệu được trao cho người ?
33. Tây Sơn có nữ tướng tài ? Bùi Thị Xuân
34. Cần Vương chống Pháp bị đầy xứ ta ? Duy Tân
35. Tổ ngành Hát Bộ nước nhà ?_Đào Duy Từ
36. Khúc ngâm chinh phụ ai là tác nhân ? Đoàn thị Điểm
37. Vua nào sát hại công thần ? Lê Nghĩa Triều
38.Nhà văn viết chuyện Tố Tâm trữ tình ?
39. Thái Nguyên chống Pháp dấy binh ? Đội Cấn – Đội Cung
40. Hà- Ninh tổng đốc vị thành vong thân ? Hoàng Diệu
41. Vua nào mở nghiệp nhà Trần ? Trần Cảnh
42. Nêu gương hiếu tử diễn âm lưu truyền ?
43. Công lao văn học Nguyễn Thuyên ?
44. Lừng danh duyên hải dinh điền là ai ? Nguyễn Công Trứ
45. Nhà thơ sông Vị biệt tài ?
46. Vua nào chống Pháp bị đầy đảo xa ? Hàm Nghi
47. Ngày nào kỷ niệm Đống Đa ?
48. Biên thùy tiễn biệt lời cha dặn dò ? Nguyễn Trãi
49. Mê Linh xây dựng cơ đồ ? Bà Triệu
51. Húy danh hoàng đế Gia Long ?Nguyễn ÿnh
52. Tướng nào hương khói lăng ông thuở giờ ? Lê văn Duyệt
53. Rồng thiêng kết nghĩa Âu Cơ ? Lạc Long Quân
55. Đời nào có chức Lạc Hầu ? Hùng Vương
57. Danh nho thuơng gởi Trạng Trình ? Nguyễn Bỉnh Khiêm
59. Đầm Dạ Trạch nức uy danh ? Dạ Trạch Vương – Triệu Quang Phục
60. Sớ dâng chém nịnh không thành từ quan ? Chu Văn An
63. Vua nào dòng dõi Đế Minh ? An Dương Vương
65. Ngày nào trảy hội đền Hùng ? 10-3
67. Núi nào ngự trị Sơn Tinh ? Tản Viên
68. Sông nào ghép lại bút danh thi hào ? Sông Đà, Thu bồn
69. Gốc nguồn hai chữ “đồng bào” ? Mẹ Âu Cơ đẻ ra bọc trăm trứng
70. Bôn ba tổ chức phong trào Đông Du ? Phan Bội Châu
71. Hùm thiêng trấn đóng chiến khu ? Hoàng Hoa Thám
72. Vua nào thành lập hội thơ Tao Đàn ? Lê Thánh Tông
73. Dẹp Thanh giữ vững giang sơn ? Quang Trung
74. Thiết triều nằm lả, khiến tàn nghiệp Lê ? Lê Nga Triu
75. Hóa giang giữ trọn lời thề ? Bà Triệu
77. Móng rùa thần tặng vua nào ? An Dương Vương
78. Bình Chiêm, dẹp Tống, Lý trào nổi danh ? Lý Thuờng Kiệt
80. Trạng nguyên tướng xấu ví mình hoa sen ? Mạc Đĩnh Chi
84. Lê triều sử ký soạn thành, họ Ngô ? Ngô Thì Nhậm
86. “Vân Tiên” tác giả loà mù là ai ? Nguyễn Đình Chiểu
87. Đại Từ nổi tiếng tú tài ? Tú Xuất
90. Sánh duyên công chúa Ngọc Hân, vua nào ? Quang Trung
91. Thi nhân nổi loạn họ Cao ? Cao Bá Quát
92. Xây thành đắp lũy, họ Đào là ai ? Đào Duy Từ
93. Họ Phan lãnh ấn khâm sai? Phan Huy Chú
94. Phòng khuê vọng tiếng thuyền chài, tương tư? Trương Chi -My Nuong
95. Đông y lừng tiếng danh sư ? Hải Thượng Lãn Ông, Lê Hữu Trác
96. Lời thơ diệt địch bên bờ Hóa giang ? Bà Triệu
98. Am Mây ẩn dật chẳng màng lợi danh ? Nguyễn Bỉnh Khiêm
99. Mùa xuân nào phá quân Thanh ? Kỷ Dậu

Tổng hợp các câu đố không jống ai nên ko đụng hàng do Ops phát minh!
1. Medusa bị hạ gục bởi khoa học hay phép thuật?
=> Cả 2. Phép thuật là tia sáng hóa đá, khoa học là tấm gương.
2.Điền số vào dấu ?? : 11? – 213 – 141 – 51? – 1?1 – ?19 – ….
=> Qui luật 11- 12 -13- 14- 15- 16…
Ghép 3 số liên tiếp vào 1 nhóm.
3. lính Ai Cập hành quân lên Thổ Nhĩ Kỳ và họ thấy dòng sông ở trên trời. Tại sao vậy?
=> là mưa đó, Ai Cập quanh năm ko có mưa và khi Ai Cập hùng mạnh rồi thi việc đi xâm chiếm là tất yếu, và đạo quân viễn chinh đầu tiên lên phía bắc ko khỏi ngỡ ngàng khi gặp mưa. Ai Cập rất quý nước nên những người lính đó cho rằng đó là dòng sông phù hộ của thần linh.
4. Hổ, Sư Tử, Báo Gấm đều đang đói lả, chúng nhìn thấy 1 con nai đang bị thương bên sông. Con nào giành đc con nai vậy ? Điều kiện lí tưởng chỉ để 1 con qua đc!
=> Hổ. Hổ ko sợ nước.
5. Thần Chết sợ con gì nhất?
=> chó. Chó thích xương và thần chết toàn ……
6. Với các chất hóa học sau: bari, canxi, Uranium, oxi, lưu huỳnh. Người ta đã chế tạo thành công 1 thứ ảnh hưởng đến sự cải thiện sức khõe và chất lượng con người trên thế giới. Đó là gì vậy bạn?
=> Bari Oxit = BaO, Canxi oxit = CaO, Lưu huỳnh Urani = SU.

Ghép 3 chữ ta đc: Bao cao ….
7. Tại sao con người chủ yếu là thuận tay phải?
=> tay trái gần tim hơn tay phải =>> tay trái bảo vệ, tay phải tấn công (lúc đi săn thú)
Dần dà về sau, tay trái cầm khiêng, tay phải cầm kiếm, dẫn đến tay trái càng ngày càng bị thụ động.

8. tìm bộ phận sau: ẩm ướt, có lông ở mép, đen, có màng mỏng trong suốt bảo vệ, tập trung nhiều dây thần kinh và sẽ gây cảm giác đau rát và xuất ra chất dịch khi bị tiếp xúc.
=> mắt.

 

CHỦ ĐỀ : ĐỐ MẸO.

1. Đố bạn chuột nào đi bằng 2 chân?
>>>Mickey
2. Đố bạn vịt nào đi bằng 2 chân?
>>>Vịt kô bị wè thì đi bằng 2 chân.
3. Sở thú bị cháy ,đố bạn con gì chạy ra đầu tiên?
>>>Con người.
4. Một con hổ bị xích vào gốc cây, sợi xích dài 30m. Có 1 bụi cỏ cách gốc cây 31m, đố bạn làm sao con hổ ăn được bụi cỏ?
>>>Con hổ kô ăn cỏ.
5. Mỗi năm có 7 tháng 31 ngày. Đố bạn có bao nhiêu tháng có 28 ngày?
>>>12 tháng
6. Nhà Nam có 4 anh chị em, 3 người lớn tên là Xuân, Hạ, Thu. Đố bạn người em út tên gì?
>>>tên Nam
7. Đố bạn khi Beckham thực hiện quả đá phạt đền, anh ta sẽ sút vào đâu?
>>>Vào bóng.
8. Một ly thuỷ tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài ?
>>>Ống hút.
9. Đố bạn có bao nhiêu chữ C trong câu sau đây: “ Cơm, canh, cháo gì tớ cũng thích ăn!” .
>>>1 chữ C
10. Câu hỏi nào mà không ai có thể trả lời “Vâng”?
>>>”Mày chết rùi hả?” – “Cho tao hun người iu mày nhé”?
11. Cầm trên tay một cây thước và một cây bút , làm thế nào để bạn vẽ được một vòng tròn thật chính xác?
>>>Vất cây thước đi, cầm compa lên vẽ.
12. Cái gì tay trái cầm được còn tay phải có muốn cầm cũng không được?
>>>Rờ cùi chỏ tay phải.
13. Cái gì người mua biết, người bán biết, người xài không bao giờ biết?
>>>Quan tài.
14. Tại sao khi bắn súng người ta lại nhắm một mắt?
>>>Bạn thấy ai nhắm 2 mắt bắn súng chưa?
15. Từ nào trong tiếng Việt có chín mẫu tự h?
>>>chính.
16. Bạn thử chứng minh”Ba n = Bốn với mọi n” thử xem nào?
>>>Ba + n = Bố + n
17. Bạn đang ở trong một cuộc đua và bạn vừa vượt qua người thứ nhì . Vậy bây giờ bạn đang ở vị trí nào trong đoàn đua ấy?
>>>Thứ nhì.
18. Cũng trong một cuộc đua, bạn vừa chạy qua người cuối cùng. Vậy bạn đang ở vị trí nào?
Cuối cùng.
19. Con mèo nào cực kỳ sợ chuột?
>>>Doremon
20. Có con chuột lại cực kỳ sợ mèo. Con chuột nào vậy?
>>>Kon nào cũng sợ.
21. Người đàn ông duy nhất trên thế giới có…sữa là ai?
>>>Ông Thọ.
22. Cái gì có kích thước bằng con voi nhưng chẳng nặng gram nào cả?
>>>Bóng con voi
23. Con mèo có gì mà không bất kỳ con vật nào có?
>>>Tiếng kêu với đẻ mèo kon.
24. Tôi có cả một hàm răng nhưng không có cái miệng nào cả? Tôi là ai?
>>>Dao chặt nc đá, cây cưa, bồ cào…

25. Làm thế nào để con cua được chính chân?
>>>luộc
26. A gọi B bằng bác, B gọi C là ông nội , C kêu D là cậu, D kêu E là dì, E kêu F là chú, F gọi Z là con.
Hỏi A gọi Z bằng gì ???
>>>Mồm
27. Bức tranh nàng Mônalisa, người đẹp này không có gì?
>>>Ko có chân mày

28. Có ba quả táo trên bàn và bạn lấy đi hai quả. Hỏi bạn còn bao nhiêu quả táo?
>>>2 Wả.
29. Bố mẹ có sáu người con trai, mỗi người con trai có một em gái. Hỏi gia đình đó có bao nhiêu người?
>>>9 người.
33. 30 chia 1/2, và cộng thêm 10, bằng bao nhiêu?
>>>70.
31. Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên?
>>>We diêm.
32. Con số lớn nhất có duy nhất hai chữ số?
>>>9^9.
33. Có hai bình rộng miệng đựng đầy nước. Làm sao để cho tất cả nước vào trong một cái chậu mà vẫn biết nước nào của bình nào(không được cho cả bình hay bất kỳ dụng cụ đựng nước nào vào chậu) ?
>>>cho đông thành đá.
34. Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn?
>>>Sư tử chết đói rùi.
35. Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó đi?
>>>Than.
36. Bạn có thể kể ra ba ngày liên tiếp mà không có tên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật?
>>>Hôm wa, hôm nay, ngày mai, ngày mốt, ngay kia, ngày nọ
37. Toà nhà lớn nhất thế giới?
>>>Nhà nước.
38. Tháng nào ngắn nhất trong năm?
>>>ba; tư.
39. Câu hỏi nào mà bạn phải trả lời “có”?
>>>Đánh vần chữ có.
40. Loài chó nào nhảy cao bằng toà nhà cao nhất thế giới?
>>>Tất cả các loài vì nhà ko biết nhảy.
41. Ai có nhà di động đầu tiên?
>>>rùa và ốc sên.
42. Tại sao sư tử ăn thịt sống?
>>>Ứ biết nấu chín.
43. Con gì còn đau khổ hơn hươu cao cổ bị viêm họng?
>>>Con rết bị đau chân.
44. Một phụ nữ đang mua đồ tại tiệm ngũ kim. Người bán hàng chào giá: “Giá của một là mười hai xu, giá của bốn mươi tư là hai mươi tư xu, và giá của một trăm mười bốn là ba mươi sáu xu.”! Cô ta muốn mua gì vậy ta?
>>>mua số nhà.
45. Có cổ nhưng không có miệng là gì?
>>>Cái áo.
46. Tôi luôn mang giày đi ngủ. Tôi là ai?
>>>kon ngựa.
47. Bạn làm việc gì đầu tiên mỗi buổi sáng?
>>>mở mắt.
48. Tôi chu du khắp thế giới mà tôi vẫn ở nguyên một chỗ, tôi là ai?
>>>kon teem.
49. Hai con chó đang lang thang ở công viên. Con chó trắng tên Đen, con chó đen tên Trắng. Nam thấy chúng dễ thương, liền thẩy trái banh ra xa rồi ra lệnh “Đen, đi lượm trái banh”… Đố bạn con chó nào sẽ đi lượm?
>>>Nam sẽ lượm dép chạy ko kịp vì Nam ứ phải chủ của chúng.
50. 2 người một lớn, một bé đi lên đỉnh một quả núi. Người bé là con của người lớn, nhưng người lớn lại không phải cha của người bé, hỏi người lớn là ai?
>>>mẹ.
51. Bạn có “chiêu” nào để có thể thức trắng 7 ngày mà vẫn không thiếu ngủ?
>>>ngủ đêm.
52. Tôi có 4 cái chân, 1 cái lưng, nhưng không có cơ thể. Tôi là ai?
>>>kái ghế.
53. Chứng minh con gái = con dê
>>>Con gái>thần tiên>tiền thân>trước khỉ>Mùi>con dê.
54. Tại sao 30 người đàn ông và 2 người đàn bà đánh nhau tán loạn
>>>Đánh cờ.
55. Có 1 người muốn làm quen với 1 cô gái, liền chạy lại hỏi tên,cô gái nói:
– Anh hãy đếm xem trong giỏ có bao nhiêu cây bắp thì khắc biết tên tôi.
Người có đếm được 12 cây bắp,hỏi cô gái đó tên gì?
>>>Tố Nga.
56. Có 1 cô gái người ta thường gọi là tam giác , hỏi cô gái đó tên gì?
>>>Thanh Kiều.

ĐỐ TỤC – GIẢNG THANH.


1/ Là trái gì?
Cù rù, củ rũ, cù rù
Khen ai lót ổ cho cu hắn nằm
Khắp người hắn mọc đầy lông
Nằm chơi chẳng đặng, phơi lông ra ngoài
>>> Bắp Ngô
2/ Là cái gì?
Trên lông dưới lông
Tối lồng làm một
>>>Đôi Mắt
3/ Làm gì?
Hai tay bưng lấy khư khư
Bụng thì bảo dạ rằng ư đút vào
Đút vào nó sướng làm sao
Rập lên, rập xuống nó trào nước ra
>>>Ăn Mía
4/ Là cái gì?
Lòng em cay đắng quanh năm
Khi ngồi, khi đứng, khi nằm nghênh ngang
Các anh các bác trong làng
Gặp em thì lại vội vàng nâng niu
Vắng em đau khổ trăm chiều
Tuy rằng cay đắng nhưng nhiều người mê
>>>Điếu cày
5/ Là cái gì?
Bốn chân chong chóng
Hai bụng kề nhau
Cắm giữa phao câu
Nghiến đi nghiến lại
>>>Cối xay
6/ Là cái gì?
Bốn cô trong tỉnh mới ra
Da trắng ngễu nghện đi qua mắt rồng
Vua quan tẩn ngẩn tẩn ngần
Cu ông vươn thẳng như cần câu rô
>>>Ấm chén

7/ Chàng thời coi thiếp là ai
Chàng buồn chàng lại đút hoài không tha
Hết buồn chàng lại rút ra
Có ngày chàng đút tới ba bốn lần.
Thiếp thì nổi tiếng cù lần
Chàng cần thì đút, hết cần thì thôi
Hằng ngày hàng tháng liên hồi
Có ngày thiếp cũng quy hồi nghĩa trang.
>>>Đầu video
8/ Nâng em lên
Đặt em xuống
Dạng chân ra
Tha hồ mà bóp
>>>Vác sung va đat sung de ban??
9/ Bây giờ sống cũng bầng không
Thôi rồi cái kiếp làm chồng ,làm cha
Cho dù có sống tới già
Cho dù béo tốt cũng là công toi
Bây giờ pháo đã tịt ngòi
Gia tài còn lại …..một vòi nước trong
>>>Gà sống thiến

10/ Ô kìa chim cu
Thụt ra thụt vào
Qua cái cửa nhỏ
Đi kèm tiếng kêu
>>>Đồng hồ quả lắc có con chim báo giờ

11/ Chấm chấm mút mút, đút vào lỗ trôn
Hai sợi lông ***, cái dài cái ngắn”.
>>>Hành động xâu kim

12/ Thân em vừa trắng lại vừa mềm
Vừa bàn tay úp
Anh mà miết lên miết xuống là nó tiết nhớt ra
>>>Cái bánh xà phòng.

13/ Cục thịt đút vào lỗ thịt,
Một tay sờ đít một tay sờ đầu.
Đút vào một lúc lâu lâu,
Rút ra cái ” chách”
nhìn nhau mà cười!
>>>Cho trẻ em bú.
14/ Tôi đang nằm ở sau hè,
Săm săm anh tới anh đè tôi ra,
Rồi anh miết liệt , miết la.
Anh làm ướt cả người ta thế này
>>>Cái hòn đá mài dùng để mài dao.

15/ Xiên xiên ba góc xéo cả ba
Ở dưới thiếu một miếng da..
Phành ra ba góc da còn thiếu
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa.
>>>Cái quạt giấy.

16/ Trời nóng nên em phải ở trần
Dài dài một gậy cắm vào thân
Tay kia vặn núm, thân em ngoáy
Quân tử sướng từ đầu đến chân .
>>>Cái quạt trần.

17/ Thân em ba mảnh
Mặc chiếc áo mong manh
Phục vụ các anh
Trên tinh thần tươi mát
>>>Cánh quạt cây.

18/ Trên bằng da, dưới bằng da
Đút vào thì ấm rút ra lạnh lùng.
>>>Cái găng tay bằng da.

19/ Ôm em thật chắc vào lòng
Anh lần, anh gãi – em la long trời.
(Em là cái gì các bác ơi)
>>>Cây đàn ghi ta.

20/ Bốn cô trong huyện mới ra
L… thì trắng *** như hoa rau cần
Ông huyện tẩn ngẩn, tần ngần
Đem B… *** thẳng vào L… bốn cô
(là cái gì các bác ơi)
>>>Rót nước trà vào chén.
21/
Miệng em anh áp vô . Lỗ dưới anh nhồi.
Rồi anh hít anh hà , anh sướng
Anh sướng rùi anh bỏ em chơ vơ
>>>Hút thuốc lào
.
22/ Tay vê vê mắt run run
Anh bịt lỗ dưới anh đè lỗ trên
Cô nàng sướng cô nàng rên
Vừa hại sức khoẻ vừa hao đồng tiền
>>>Cũng là hút thuốc lào.
23/ Trên lông dưới lông, phồng lên để ngắm (Là gì)
>>>Là con mắt.

24/ Một lỗ mọc hai bờ đá, chính giữa có cái lá hồng đơn (là cái gì?)
>>>Là cái miệng
.
25/ Tôi là cái gì? Tui dài khảng gần gang tay, được trang điểm bởi một túm lông ở đầu. Tôi thường hoạt động trong một môi trường nóng, ẩm ướt với các thó thịt. Khi hoạt động, tôi được đẩy tới đẩy lui nhịp nhàng…Khi xong việc, tôi thường để lại một lớp bọt trắng. Thường một ngày tôi hoạt động 1-3 lần, nhưng, tiếc thay, có khi tôi không được dùng tới.
>>>Bàn chải đánh răng

 CHỦ ĐỀ TOÁN HỌC.


Người đố : MTV
Có 2 anh em thừa hưởng từ cha họ 1 đàn bò cái, nhưng họ không muốn phát triển thành đàn bò, họ quyết định phát triển đàn cừu, và họ đã có sẵn 1vài con chó. Tiếc là họ sống ở 1 khu làng hẻo lánh, nơi mà tiền mặt không tồn tại, mà họ trao đổi hàng trực tiếp.
Đầu tiên, một nhà thương nhân trẻ đổi với họ 1 đàn gà. Số lượng gà đổi cho mỗi con bò ngẫu nhiên đúng bằng số bò mà họ thừa hưởng.
Tiếp đó, họ đổi gà lấy cừu, 10 con gà đổi được 1 con cừu. Sau khi có được số cừu tối đa mà họ có thể đổi, họ đổi số gà còn lại lấy 1 con dê
Sau khi họ đưa đàn cừu và dê về nhà,người anh đòi chia đàn cừu.Vì số cừu trong đàn là số lẻ, nên người anh yêu cầu lấy con cừu cuối cùng và người em lấy con dê. Vì 1 con cừu giá trị hơn 1 con dê, nên họ đồng ý rằng nếu người anh đưa cho người em 1 con chó thì cuộc trao đổi là công bằng.
hỏi con chó = nhiêu gà?
Người giải : phuonlinephot
con vật———số lượng ———giá trị tài sản
Gà————- g——————–1
Bò————–a1—————— b
Cừu————a2——————-c——-a2 lẻ
Dê————–1——————–d
Chó———————————–X==???
____________________________
từ dữ kiện cuối->> giá trị 1 con cừu bằng 1 con dê + 2 con chó c= d + 2X
Từ dữ kiện đổi gà lấy cừu và dê g=10a2 + d d<10;
dữ kiện bò đổi lấy gà g= b^2 và a1= b
cuối cung 1 con cừu = 10 gà c= 10
=> d+ 2X =10; 1.
g= 10 a2+ d 2.
g= b^2 3.
=> d là chẵn và nhỏ hơn 10
2. suy ra g chẵn, g là chính phương suy ra g chia hết cho 4
từ đó + với a2 lẻ suy ra d chia 4 dư 2 suy ra d= 2, hoặc 6
mà g là chính phương nên d= 6, các số chính phương ko có tận cùng =2.
thay vào 1 suy ra X=2
vậy 1 con chó = 2 con gà.

Đoán tuổi.
Có 2 bạn rất lâu không gặp nhau. Tôi đố anh có thể nói cho tôi biết tuổi của 3 người con tôi là bao nhiêu không?”
– “Chắc chắn rồi, nhưng anh cần phải cung cấp cho tôi một số thông tin về chúng”.
– “Tích của tuổi 3 đứa trẻ nhà tôi là 36″
– Tổng tuổi của các đứa trẻ nhà tôi đúng bằng số cửa sổ đằng kia” cha của lũ trẻ trả lời và đưa tay chỉ về phía 1 toàn nhà cạnh chỗ họ đang đứng.
– “Tôi cần thêm thông tin nữa!”
– “Đứa lớn nhất có mắt màu xanh”
Hỏi : Tuổi của 3 đứa con là bao nhiêu??

Đáp án :
Các trường hợp tuổi của 3 đứa nhỏ sao cho tích bằng 36 và tính (có thể sinh đôi, sinh ba):
4 + 3 + 3 = 10
6 + 3 + 2 = 11
6 + 6 + 1 = 13
9 + 2 + 2 = 13
9 + 4 + 1 = 14
12 + 3 + 1 = 16
18 + 2 + 1 = 21
36 + 1 + 1 = 38

Căn cứ vào các tổng trên và gợi ý 2, số ô cửa sổ, suy ra tổng là 13 thì mới cần dữ kiện 3.
Gợi ý thứ 3, đứa lớn nhất có mắt màu xanh tức là 2 người con còn lại có mắt không phải mầu xanh. Ta loại trường hợp 6-6-1 vì nếu có trường hợp này có nghĩa là đứa 1 và đứa 2 sinh đôi, nên không thể nói đứa này lớn hơn đứa kia được (trái với gợi ý của người cha). Vậy: 9 – 2 – 2 .


Đoán tuổi.
Ông nội bảo thằng cháu:
– Nhà mình có ba con bò. Nếu nội nhân tuổi của ba con bò đó với nhau thì có đáp số là 2450. Nếu nội cộng tuổi ba con bò lại, thì có đáp số là chiều dài của hàng rào kia. Vậy cháu có biết, ba con bò của nhà mình bao nhiêu tuổi không ?
Thằng cháu, mang ngay cái thước chạy ra vườn đo chiều dài của rào. Ðo xong nó chạy vào nói với ông nội :
– Những điều ông nói với cháu vẫn chưa rõ ràng.
– À ! Phải rồi ! Nội quên một điều. Con bò già nhất thua nội 1 tuổi, và tuổi của ba con bò khác nhau.
1- Ông nội bao nhiêu tuổi ?
2- Các con bò bao nhiêu tuổi ?
3- Hàng rào dài bao nhiêu mét ?
Đáp án : MTV
2450 = 7*7*5*5*2.
=>> các nhóm tuổi :
35, 35, 2 = 72
25, 14, 7 = 66
35, 14, 5 = 54
50, 49, 1 = 100
70, 35, 1 = 106
50, 7, 7 = 64
49, 10, 5 = 64
70, 7, 5 = 82
49, 25, 2 = 76
Vậy chiều dài hàng rào = 64m (2 tổng = 64) cho nên thằng cháu mới thắc mắc :
“Những điều ông nói với cháu vẫn chưa rõ ràng”.

“Tuổi của ba con bò khác nhau”.
Loại trường hợp : 50, 7, 7
1- Ông nội 50 tuổi
2- Tuổi các con bò :49, 10, 5.
3- Hàng rào dài 64 mét.

Tuổi của người cha > tuổi người con 30 tuổi.
10 năm nữa tuổi người cha gấp 3 tuổi người con.
Hỏi hiện nay người cha bao nhiêu tuổi ?
Đáp án :
a là tuổi cha hiện tại
a – 30 la tuổi con hiện tại
10 năm sau :
tuổi cha là a + 10
tuổi con là a – 30 +10 =a – 20
ta có pt :
a+ 10 = ( a – 20 ).3
a + 10 = 3a – 60
2a = 70
a = 35
vậy cha 35 tuổi
con 35 – 30 = 5 tuổi.

 

 

CÂN – ĐO – ĐONG – ĐẾM…

Bạn có 5 lọ thuốc. Trong đó có 1 lọ tất cả các viên thuốc điều bi hỏng. Chỉ có bằng cách sử dụng bàn cân mới có thể xác định “đâu là viên thuốc bình thường”,”đâu là viên thuốc bị hỏng”. Tất cả viên Tbình thường nặng 10g mỗi viên.trong khi mỗi viên hỏng chỉ nặng 9g. Làm thế nào để chỉ 1 lần cân bạn có thể xác định đâu là lọ bị hỏng?

Đáp án :
Đánh stt từ 1->5.
Lọ 1 lấy ra 1 viên.

Lọ 4 lấy ra 4 viên.
tổng cộng 10 viên. > 100g
Nếu đủ 100g > lọ thứ 5
100 – kết wả > ra số lọ.

Có 12 viên bi trong đó có 1 viên bi giả, giả sử rằng chúng ta không biết viên bi giả nặng hay nhẹ hơn viên bi thật.
Đáp án :
Đánh số từ 1–>12
Chia 3 nhóm mỗi nhóm 4 bi.
Lần 1 :
1,2,3,4 vs 5,6,7,8 (có 2 TH)
Cân thăng bằng.
Lần 2 : TH1
9,10 vs 11,1 cân thăng bằng. Lấybi 12 vs bi nào cũng đc thì biết 12 nặng hay nhẹ.
– 9,10 nặng hơn thì lấy 9 vs 10 bên nào nặng hơn thì là bi đó. Thăng bằng thì bi 11 làbi nhẹ.
– 9,10 nhẹ hơn thì lấy 9 vs 10 bên nào nhẹ hơn thì là nhẫn đó. thăng bằng thì bi 11 là bi nặng.

TH2 cân ko thăng bằng – giả sử 1,2,3,4 nặng hơn (nhẹ hơn thì cũng suy luận tương tự)

Lần 2. Cân 1,2,3,5,6 vs 4,9,10,11,12
– Nếu cân bằng : Bi giả là các bi 7,8 thì sẽ nhẹ hơn bi thật)
Lần 3. Cân 7 vs 8, bi nào nhẹ hơn thìbi đó là nhẫn giả.
– Nếu ko cân bằng.
nhóm 1,2,3,5,6>nhóm 4,9,10,11,12
bi giả là 1 trong các bi 1,2,3 (sẽ nặng hơn bi thật)
Lần 3. Cân 2 trong 3 bi 1,2,3 với nhau sẽ tìm dc.

nhóm 1,2,3,5,6<nhóm 4,9,10,11,12
Thì ta có 5,6 nhe hơn bi thật hoặc 4 nặng hơn bi thật.
Lần 3. Cân 5 v 6 bi nào nhẹ hơn là ok. Thăng bằng là bi 4 nặng.

Một người mang một cái thùng 8l (lít) ra chợ mua sữa. Nhưng lão bán sữa chỉ có một thùng sữa đầy, rất to(trên 8l nha) và một cái thùng 5l rỗng (chưa có sữa) dùng để đong sữa.

Hỏi phải trút sữa như thế nào để người khách hàng mua được đúng 7l sữa (số lần đong ít nhất)?

Đáp án :

Đong 2 lần 5L đổ sang thùng 8L.
trong thùng 5L còn lại 2L
Đổ 8L ra, đổ 2L sang thùng 8L
Dong 5L đồ vào 8l = 7L

Một cửa hàng bán xăng. Trong cửa hàng có 2 cal 20 lít nhưng tất cả các cal đều đựng đầy xăng. Có một người mua 1 lít đem đến cal 2 lít và một người mua 4 lít đen đến cal 5 lít. Hỏi cửa hàng bán xăng đó phải đong bằng cách nào?
(không được đánh dấu cal; không được mượn những thứ khác ngoài 4 cal trên để đựng.)

Cách giải :

các cal chứa là
bắt đầu:20/20 20/20 0/5 0/2
step 1 : 15/20 18/20 5/5 2/2
step 2 : 17/20 18/20 5/5 0/2
step 3 : 17/20 18/20 3/5 2/2
step 4 : 19/20 18/20 3/5 0/2
step 5 : 19/20 18/20 1/5 2/2
step 6 : 19/20 20/20 1/5 0/2
step 7 : 19/20 20/20 0/5 1/2
step 8 : 19/20 15/20 5/5 1/2
step 9 : 20/20 15/20 4/5 1/2

Có 5 đồng xu giống hệt nhau : 1g , 2g , 3g , 4g , 5g.
Cần ít nhất bao nhiêu lần cân đề tìm đc khối lượng chính xác của chúng. (nêu cách cân).
Giả sử ko xác định đc bằng mắt hoặc bằng tay cách duy nhất là dùng cân thăng bằng.

Người giải : MTV
5 đồng xu lần lượt là A, B, C, D, E.
Lần 1 : cân (A + B) và (C + D)
Lần 2 : cân (A + C) và (B + D)
Lần 3 : cân (A + D) và (B + C)

TH1 : Tồn tại 1 lần cân thăng bằng
Giả sử lần 1 : (A + B) = (C + D)
=> (A, B, C, D) thuộc { (1, 2, 3, 4) ; (1, 2, 4, 5) ; (2, 3, 4, 5)} (ko nhất thiết theo đúng thứ tự đó)
rõ ràng lần 2 hoặc lần 3 ko thể thăng bằng
Giả sử lần 2 : (A + C) > (B + D)
TH2 :
TH 1.a : A + D > B + C
=> A > B > D , A > D > B
Lần 4 : Cân C và D
Giả sử : C > D => A > C > D > B (else A > D > C > B)
Lần 5 : cân (B+D) và E
Nếu cân thăng bằng = > (A, B, C , D, E) = (5, 1, 2, 3, 4)
Nếu B + D > E => (5, 2 ,3, 4, 1)
Nếu B + D < E => (4, 1, 2, 3, 5)
TH 1.b : B + D < B + C
=> C > A > D, C > B > D
Cân tương tự như trên

TH2 : Ko tồn tại lần cân nào thăng bằng.
(A, B, C, D) thuộc {(1, 2, 3, 5); (1, 3, 4, 5)} ( ko nhất thiết theo thứ tự đó)
Giả sử lần 1 (A + B)> (C + D)
Giả sử lần 2 (A + C) > (B + D)
xét 2 TH :
TH 2.a : A+D>B+C
=> A = max(B, C, D)
(B, C, D) thuộc {(1, 2, 3), (1, 3, 4)}
Vậy A =5 , E = 4, (B, C, D) thuộc 6 hoán vị của (1, 2, 3)
Lần 4 : Cân B và C
Lần 5 : Cân B và D
=> (B, C, D)
TH 2.b : A + D < B + C
=> D = min(A, B, C)
=> D = 1, E = 2, (A, B, C) thuộc 6 hoán vị của (3, 4, 5)
Lần 4 : Cân A và B
Lần 5 : Cân A và C => (A, B, C)

Wa sông.

Có 8 người muốn wa sông và 1 chiếc thuyền.
Cảnh sát, cướp, Ba, Mẹ, 2 đứa con gái và 2 đứa con trai.
– Mỗi lần thuyền chỉ chở đc 2 người (tính luôn người chèo).
– Chỉ có 3 người biết chèo thuyền là : Cảnh sát, Ba và Mẹ.
Nhưng điều kiện :
– Kô có cảnh sát bên cạnh thì tên cướp sẽ giết người.
– Ko có Ba thì Mẹ sẽ giết con trai.
– Ko có Mẹ thì Ba sẽ giết con gái.
Bạn hãy tìm phương án cho tất cả wa sông mà kô ai bỏ mạng.

Đáp án :
CS + C >…………………CS <
CS + CT1 >……………..CS + C <
B + CT2 >……………….B <
B + M >………………….M <
CS + C >…………………B <
B + M >………………….M <
M + CG1 >………………CS + C <
CS + CG2 >……………..CS <
CS + C >

Bài cân siêu khó.


Có 13 viên bi trong đó có 11 viên([mỗi quả Ag] và 2 viên cân khác[1 quả (A-b)g, 1 viên (A+b)g]
Hỏi: Cần cân ít nhất bao nhiêu lần để tìm ra 2 viên cân khác 11 viên kia (kêt luân được viên nào nhẹ, viên nào nặng)

MTV giải.

Chia 3 nhóm 5-5-3.
Lần 1 : Cân 5 vs 5.
TH1 : Cân lệch. (Gọi nhóm nặng là nhóm A =1,2,3,4,5 – nhóm B=6,7,8,9,10 (nhóm nhẹ) – nhóm C=11,12,13)
– Nhóm nặng có giả nặng và nhóm nhẹ toàn thật.>>> 11,12,13 có giả nhẹ.
– Nhóm nặng có giả nặng và nhóm nhẹ có giả nhẹ.>>>11,12,13 thật
– Nhóm nặng toàn thật và nhóm nhẹ có giả nhẹ.>>> 11,12,13 có giả nặng.
L2 (2) : 1,2 = 3,4 => 1,2,3,4 thật.
L3 (1) : 6,7 = 8,9 => 6,7,8,9 thật.
=> 5,10,11,12,13 có 2 đồng giả.
L4 : 5,10 vs 11,12
– Bằng => 2 đồng giả ko thể nằm trong 11,12 => 5 nặng 10 nhẹ. (4 lần cân)
– 5,10 > 11,12 => 5 là giả nặng, 10 là thật.
L5 : 11 vs 12
Bên nào nhẹ là đồng giả nhẹ còn thăng bằng thì 13 là giả nhẹ.
– 5,10 < 11,12 => 10 là giả nhẹ.
L5 : 11 vs 12 bên nào nặng hơn là giả nặng còn bằng 13 là giả nặng.

Xét lại (1) cân lệch L3 : 6,7 > 8,9 => 8,9 có giả nhẹ và 11,12,13 có giả nặng.
L4 : 8 vs 9 bên nào nhẹ là giả. L5 : 11 vs 12 bên nào nặng là giả nếu thăng bằng 13 là giả nặng.
(Tương tự 6,7 < 8,9)

Xét (2) Nếu cân lệch và L3 thăng bằng thì tương tự như (1)
Nếu 2 1,2 > 3,4 => 1,2 có giả nặng và (1) 6,7 > 8,9 => 8,9 có giả nhẹ.
L4 : 1 vs 2 bên nào nặng là giả nặng.
L5 : 8 vs 9 bên nào nhẹ là giả nhẹ.

TH2 :
1,2,3,4,5 = 6,7,8,9,10.
=> 2 đồng giả nằm trong 1 nhóm. (A,B hoặc C)
L2 (3) xét thăng bằng trước : 1,6 = 2, 7 => 1,2,6,7 là thật.
L3 (4) xét thăng bằng trước : 3,8 = 4,9 => 3,4,8,9 là thật.
=> 2 đồng giả trong 11,12,13
L4 : 1,2 vs 11,12 thăng bằng 11,12 là giả cân L5 là ra.
Còn 1,2 > 11,12 => 11 hay 12 là giả nhẹ cân L5 : 1 vs 11 thăng bằng 12 là giả nhẹ 13 là giả nặng.
Nếu 1 > 11 thì 11 là giả nhẹ và 13 giả nặng (ko có TH 1 < 11)
Còn 1,2 < 11,12 => 11 hay 12 là giả nặng cân L5 : 1 vs 11 thăng bằng 12 là giả nặng 13 là giả nhẹ.
Nếu 1 < 11 thì 11 là giả nặng và 13 giả nhẹ (ko có TH 1 > 11)

Xét (4) 3,8 > 4,9. Vì 2 đồng giả nằm chung 1 nhóm => 11,12,13 là thật.
3,8 nặng, 4,9 nhẹ 5,10 chưa xác định.
L4 : 5 vs 10. Thăng bằng 5 và 10 là thật.=> 3,4 thật và 8,9 giả hoặc ngược lại.
L5 : 8 vs 9, thăng bằng 8,9 thật => 3 nặng 4 nhẹ. Nếu bên nào nặng thì giả nặng và bên kia là giả nhẹ.

L4 : 5 > 10 thì 5 là giả nặng hay 10 là giả nhẹ.
L5 : 8 vs 9, thăng bằng => 10 giả nặng 4 nhẹ. Nếu 8 nặng hơn thì 8 là giả nặng và 10 là giả nhẹ. (Ko có TH 8 < 9)
(tương tự L4 5 < 10)

Xét (3) nếu L2 : 1,6 > 2,7 và (4) L3 thăng bằng thì cũng tương tự như trên.
Xét (3) nếu L2 : 1,6 > 2,7 và (4) L3 : 3,8 > 4,9.
=> 10,5,11,12,13 là thật và các đồng chỉ có thể là nặng hơn hay thật 1,3,5,8 cũng như các đồng chỉ có thể là nhẹ hơn thật
2,4,7,9
L4 : 1,3 vs 6,8 (ko có TH thăng bằng)
Nếu 1,3 > 6,8 thì 2 đồng giả đều nắm trong 1,2,3,4 => 1 hay 3 là nặng và 2 hay 4 là nhẹ.
L5 : 1,2 vs 4,11
– Thăng bằng => 1 nặng, 2 nhẹ.
– 1,2 > 4,11=> 1 thật, 4 là giả nhẹ và 3 là giả nặng.
– 1,2 < 4,11=> 1 thật, 2 là giả nhẹ và 3 là giả nặng.
(Tương tự TH L4 : 1,3> 6,8)

Xét (3) và (4) ko thăng bằng thì cũng làm tương tự.


Những người có mặt trong một bữa tiệc nọ chỉ gồm 2 hạng người. Một loại chỉ biết nói dối và loại kia chỉ biết nói thật. Một người trong đó kể với bạn rằng anh ta vừa nghe được một câu chuyện của một người đàn bà nọ, người đàn bà này cũng có mặt trong bữa tiệc đó, trong đó bà ta tự nhận mình là người chỉ biết nói dối. Theo bạn thì anh ta nói thật hay nói dối? Giải thích.

Đáp án :
Anh ta nói dối, vì ko ai sẽ nhận mình nói dối cho dù họ là loại người nào.

Câu đố của Einstein. (Chế tác)
Có 5 căn nhà nằm cạnh nhau, 5 màu khác nhau, chủ nhân 5 căn nhà mang 5 quốc tịch khác nhau, ăn, uống, đi xe, nuôi 1 con vật khác nhau (ngựa, chim, cá, mèo, ***). Biết rằng.

+NGƯỜI ANH SỐNG TRONG NGÔI NHÀ MÀU ĐỎ
+NGƯỜI THỤY ĐIỂN NUÔI MỘT CON CHÓ
+NGƯỜI PHÁP THÍCH UỐNG TRÀ
+ NGÔI NHÀ MÀU XANH LÁ CÂY NẰM BÊN TRÁI NGÔI NHÀ MÀU TRẰNG
+CHỦ NHÂN NGÔI NHÀ XANH LÁ CÂY THÍCH UỐNG CÀ PHÊ
+NGƯỜI CHẠY XE HƠI HIỆU MB NUÔI MỘT CON CHIM
+CHỦ NHÂN NGÔI NHÀ MÀU TRẮNG CHẠY XE HIỆU TOYOTA
+ NGƯỜI SỐNG TRONG CĂN NHÀ BÊN PHẢI CỦA CĂN NHÀ CHÍNH GIỮA THÍCH UỐNG SỮA
+NGƯỜI NAUY SỐNG TRONG CĂN NHÀ MÀU VÀNG ĐẦU TIÊN
+NHÀ CỦA NGƯỜI CHẠY XE MARTIZ SỐNG Ở BÊN CẠNH NHÀ NGƯỜI NUÔI MÈO
+NGƯỜI CHẠY XE PEUGEOT THÍCH UỐNG BIA
+NHÀ CỦA NGƯỜI NUÔI NGỰA Ở CẠNH NHÀ NGƯỜI CHẠY XE TOYOTA
+NGƯỜI ĐỨC CHẠY XE ROLLRYOCE
+NHÀ CỦA NGƯỜI NAUY Ở BÊN CẠNH NHÀ MÀU XANH DƯƠNG
+NGƯỜI CHẠY XE MATIZ Ở SÁT BÊN NHÀ NGƯỜI THÍCH UỐNG NƯỚC SUỐI
HỎI NGƯỜI MANG QUỐC TỊCH NÀO NUÔI CÁ?
Đáp án :
NGƯỜI———-NHÀ———–UỐNG————XE————-NUÔI.
Nauy———–Vàng———-N.Suối———–MB————-Chim
Pháp———–Dương———Trà————–Matiz———–Cá
Đức————Lá————-Cà Phê———-Rollryoce——–Mèo
Thụy Điển——Trắng———-Sữa————-toyota———-***
Anh————Đỏ————-Bia————–Peogeot——–Ngựa


Một thông điệp.

Người đố : MTV
Trên thiên đàng, 2 bộ óc vĩ đại Sherlock Homles và Einstein đang ngồi uống cà phê trung nguyên đàm đạo. Một tờ giấy với hình những chiếc đồng hồ không có kim bay qua. Nhà thám tử tiểu thuyết lừng danh chộp lấy rồi nhìn suy nghĩ một lúc rồi đưa cho Einstein và nói : Tờ giấy này là cho ngài. Nhà vật lý học vĩ đại nhìn tờ giấy trầm ngâm một lúc rồi đưa lại : Tôi nghĩ thông điệp này là cho ngài mới đúng.
Mời các bạn trổ tài, thông điệp trong tờ giấy đó là gì vậy ?


Đáp án :
bigandlong

YOU ARE A GENIUS

Xếp chổ.

Người đố : MTV
Hãy tìm vị trí của các bạn sau :
Nam ngồi bên phải của Lâm và phía sau Mai.
Vân ngồi trước Minh và bên trái của Hồng.
Vinh ngồi bên trái của Phú và phía sau Nam.
Phú ngồi bên phải của Vinh và trước mặt Vân.
Cường ngồi phía sau Hồng và bên trái của Nga.
Lâm ngồi sau Hùng và bên trái của Tuấn.
Hùng ngồi phía sau Tuấn và bên phải của Mai.
Lưu ý : Ngồi bên trái hay phải không nhất thiết là cùng hàng đâu nhé.
Sơ đồ ngang 4, dọc 3.

Đáp án : tieuthudanhdakute
MAI – PHÚ – TUẤN – HỒNG
CƯỜNG – VÂN – NAM – HÙNG
VINH – LÂM – NGA – MINH

Có một chủ nhà muốn bán căn nhà của mình với nội dung như sau:
Nhà có sổ hồng, một trệt, hai lầu. lầu hai có 4 phòng, mổi phòng có 1 bóng đèn và một quạt máy (phòng số 4 không có quạt máy). hệ thống điện của lầu 2 nằm ở phòng khách tầng trệt gồm: 4 công tắc của 4 bóng đèn lầu hai và 3 chui cắm của 3 quạt máy.
Chủ nhà nói: nếu ai có thể chỉ một lần lên lầu 2 và khi đi xuống có thể nói cho tui biết công tắc nào là của bóng đèn nào và chui cắm nào là của quạt máy nào thì tui giảm giá căn nhà một nửa. (dây điện đi âm tường).
ghi chú: khi bật đèn, quạt thì không thể thấy ánh sáng cũng như quạt quay từ tầng trệt.

Đáp án :
Đầu tiên bật công tắc 1 & 2, cắm chui 1 & 2.
5′ sau. tắt ct 2 bật ct 3, rút chui 2. Chạy lên lầu. (lúc này bạn phải trổ tài sờ mó)
– Bóng sáng mà nóng -> ct 1.
– Bóng sáng mà nguội -> ct 3.
– Bóng tắt mà nóng ct -> 2.
– Bóng tắt mà nnguội -> ct 4.

– Quạt đang chạy -> chui cắm 1
– Quạt đang đứng mà nóng -> chui cắm 2
– Quạt đang đứng mà nguội -> chui cắm 3.

Nàng Bạch Tuyết bị lạc vào rừng , có một chàng hoàng tử đi tìm nàng nhưng đến khi đến ngã ba , chàng không biết đi đường nào thì gặp hai ông thần , một ông nói thật và một ông nói dối…Chàng chỉ được phép hỏi một câu và chỉ được phép hỏi một ông thần duy nhất!Chàng hỏi câu gì để biết đường đi cứu Công ****?

Đáp án :
Cách 1 :

Hỏi ông nào cũng đc : “Nếu tôi hỏi thần kia thì ổng sẻ chỉ cho tôi đường nào để cứu công ****”?
Ông ta chỉ hướng nào thì đi hướng ngược lại.

Cách 2 :
Hỏi ông nào cũng đc : “Ông sẽ chỉ cho thần kia đường nào để cứu công ****”?
Ông ta chỉ hướng nào thì đi hướng đó.
Phủ nhận 2 lần = khẳng định.

3 cô công ****.

Bạn được mời đến 1 vương quốc nọ. Nhà vua kén rể và bạn là người được chọn. Ông ta có 3 cô con gái :
– Chị cả và luôn nói thật
– Cô thứ 2 thì lúc thật lúc dối
– Cô út thì luôn nói dối.
Bạn phải chọn 1 trong 3 cô và bạn chỉ muốn cưới cô cả hoặc cô út ( vì còn phải biết đường đối phó chứ).
Vấn đề là cả 3 cô cùng xuất hiện và bạn không biết ai là chị, ai là em.
Nhà vua chỉ cho phép bạn được hỏi 1 câu duy nhất và câu đó phải là câu hỏi Đúng/Sai. Chỉ được chọn 1 người để hỏi
Vậy bạn phải hỏi câu nào để đảm bảo không phải lấy cô thứ 2?

Đáp án :
Giả thiết.

Cứ cho 3 ngưòi là A B C đi
Hỏi A: “B có phải chị của C không?”
A nói sai ==> lấy B làm vợ
A nói đúng ==> rước C về
Giả sử A cả, B thứ, C út => hỏi phải cô cả câu trên, cô ta sẽ bảo đúng ==> lấy C là út, đạt tiêu chuẩn
Giả sử A cả, B út, C thứ => hỏi phải cô cả câu trên, cô ta sẽ bảo sai ==> lấy B là út, đạt tiêu chuẩn
Giả sử A út, B cả, C thứ => hỏi phải cô út câu trên, cô ta sẽ bảo sai ==> lấy B là cả, đạt tiêu chuẩn
Giả sử A út, B thứ, C cả => hỏi phải cô út câu trên, cô ta sẽ bảo đúng ==> lấy C là cả, đạt tiêu chuẩn
Còn trường hợp hỏi phải A là thứ, cô muốn bảo đúng sai gì mặc kệ. Mình chọn B hoặc C kia mà

Ba vị thần.

Có 3 vị thần : T, D, B.
T : Nói thật.
D : Nói dối.
B : Lúc nói thật, lúc nói dối.
Hỏi 3 câu hỏi để xác định từng vị thần (mổi câu chỉ hỏi 1 vị thần – hỏi những vấn đề liên wan đến 3 vị thần này thui nhé – Có thể hỏi cả 3 câu 1 vị thần). Nhưng họ chỉ trã lời “đúng” hoặc “sai”.

Người giải : MTV
Để MTV thử tìm ông thần ba phải trước xem sao?

Câu 1 : Hỏi thần đứng đầu : “Có phải vị thần đứng giữa thường xuyên nói thật hơn vị thần đứng cuối phải ko?”
Có 6 TH.
1) T – D – B
2) T – B – D
3) D – T – B
4) D – B – T
5) B – T – D
6) B – D – T
Nếu trả lời “đúng” >>> 2, 4, 5, 6 >>> Chọn thần cuối chắc chắn ko phải là thần B.
Nếu trả lời “sai” >>> 1, 3, 5, 6 >>> Chọn thần giữa chắc chắn ko phải là thần B.

Câu 2 : Đổi vị thần đã chọn ra đầu và hỏi lại như câu 1 :
(đổi chổ để dể giải thík chứ có thể dùng cách hỏi vị thần bên trái, bên phải, đằng này, đằng kia… Phòng ngừa có bạn khó tính bắt bẻ ko đc quyền iu cầu thần đổi chổ. Hý hý)
Còn 4 TH.
1) T – D – B
2) T – B – D
3) D – T – B
4) D – B – T
Nếu trả lời “đúng” >>> 2, 4 >>> Thần cuối chắc chắn là thần B.
Nếu trả lời “sai” >>> 1, 3 >>> Thần giữa chắc chắn là thần B.
Ta tìm đc vị thần B rùi thì câu cuối cùng rất đơn giản.

Câu 3 : Chỉ vị thần B và hỏi 1 trong 2 vị thần còn lại : “Đây là thần B phải ko?”
Nếu trả lời “đúng” >>> Thần đó là thần T, thần còn lại là D.
Nếu trả lời “sai” >>> Thần đó là thần D, thần còn lại là T.

—————————————–

————————————-

NHÀ THƠ GẶP RẮC RỐI VỀ ….THƠ (Trần Nhã Thụy)

TT 14.08.2012- Một cuộc họp khá bất thường với nội dung “đối thoại giữa tác giả bài thơ và những người có quan tâm tới bài thơ Lời những cây dầu cổ thụ ở trụ sở ủy ban nhân dân” đã diễn ra chiều 13-8 tại Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo (Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Ðồng Nai, TP Biên Hòa). 

Tác giả bài thơ là Ðàm Chu Văn – chuyên viên cao cấp Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Ðồng Nai kiêm phó chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Ðồng Nai, tổng biên tập tạp chí Văn Nghệ Ðồng Nai, còn “những người quan tâm tới bài thơ” là ông Huỳnh Văn Tới (trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Ðồng Nai, chủ trì cuộc đối thoại) cùng các lãnh đạo Hội VHNT Ðồng Nai, NXB Ðồng Nai, nhà văn Trần Thu Hằng (tham dự với tư cách phóng viên báoLao Ðộng Ðồng Nai)…Bài thơ Lời những cây dầu cổ thụ ở trụ sở ủy ban nhân dân của nhà thơ Ðàm Chu Văn đã từng đăng trên báo Văn Nghệ cách đây một năm (số 16, ngày 16-4-2011). Nhưng mới đây (ngày 2-7-2012) nhà văn trẻ Trần Thu Hằng đã gửi đến Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Ðồng Nai một lá thư gọi là góp ý kiến (về việc phê bình tư tưởng và việc làm của đảng viên), trong đó có đoạn: “Cảm nhận ban đầu của tôi là bài thơ dùng nhiều từ ngữ hoa mỹ để nói thay một cái cây cổ thụ, song bên cạnh đó lại thể hiện quan điểm chính trị một cách định kiến, ám chỉ khá tùy tiện”… Bên cạnh thư góp ý kiến, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Ðồng Nai còn nhận được một “thư kiến nghị” nặc danh xung quanh bài thơ này.Trước sự việc như vậy, ngày 10-7-2012 Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Ðồng Nai đã có văn bản “đề nghị chủ tịch Hội VHNT Ðồng Nai giao cho bộ phận lý luận phê bình thẩm định về chuyên môn”. Nhưng Hội VHNT Ðồng Nai đã không thực hiện được với lý do: “Hội VHNT Ðồng Nai không thành lập được bộ phận lý luận phê bình”.Trong khi đó, theo báo cáo của Hội VHNT Ðồng Nai, nhân lớp tập huấn công tác lý luận phê bình văn học nghệ thuật (diễn ra từ ngày 10 đến 13-7-2012 tại TP Biên Hòa), ông Nguyễn Khánh Hòa – chủ tịch Hội VHNT Ðồng Nai – đã tranh thủ lấy ý kiến của ông Nguyễn Hồng Vinh (chủ tịch hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TƯ). Ông Nguyễn Hồng Vinh sau khi đọc bài thơ và tham khảo đồng nghiệp đã nêu ý kiến: Ý chính của bài thơ lấy hình tượng những cây dầu cổ thụ để ví với nhân dân bao đời, “đây là một bài thơ có tứ tốt, nhưng đôi chỗ còn hạn chế như cách đặt tên bài, cách diễn đạt chùm câu cuối, và vài chỗ trong bài dễ khiến người đọc hiểu theo hướng không có lợi”…Gần đây nhất, ngày 8-8, nhà thơ Hữu Thỉnh – chủ tịch Hội Nhà văn VN – trong công văn gửi Ban Tuyên giáo trung ương thì khẳng định: “Ban thường vụ Hội Nhà văn VN khẳng định bài thơ có tư tưởng lành mạnh, tình cảm trong sáng có ý nghĩa khao khát vươn lên tới sự trường tồn của thiên nhiên, của dân tộc”…Thế nhưng, “để rộng đường trao đổi chuyên môn”, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Ðồng Nai vẫn tổ chức cuộc “đối thoại” xung quanh bài thơ trên trong hơn bốn giờ (từ 13g30 đến hơn 17g30). Quan tâm đến số phận một bài thơ, phóng viên xin được tham dự cuộc “đối thoại” này nhưng ông Huỳnh Văn Tới nêu lý do “cuộc họp mang tính chất nội bộ”. Trả lời phỏng vấn sau cuộc họp, khi được hỏi việc tổ chức họp, đối thoại xung quanh một bài thơ hay một tác phẩm văn học có phải là sinh hoạt thường xuyên của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Ðồng Nai hay không, ông Tới trả lời rằng sở dĩ có cuộc họp này vì Hội VHNT Ðồng Nai đã không làm tròn trách nhiệm. “Hơn nữa, đồng chí Ðàm Chu Văn là chuyên viên cao cấp của Ban tuyên giáo, nên khi có đơn phản ảnh về một số câu chữ trong bài thơ của đồng chí có vấn đề thì chúng tôi phải xem xét. Chúng tôi chọn hình thức đối thoại để mọi người nêu ý kiến. Hiện chúng tôi không kết luận, cũng không đưa ra hình thức kỷ luật hay phê bình nào cả. Nhưng phải nghiêm túc rút kinh nghiệm của ba phía: tác giả, Hội VHNT và cả cá nhân tôi nữa” – ông Tới nhấn mạnh.Kết thúc cuộc họp, nhà thơ Ðàm Chu Văn bước ra với gương mặt bơ phờ, rồi thoắt cái biến mất. Khi liên lạc với ông thì biết ông đã về nhà. Qua điện thoại, nhà thơ tâm sự: “Thật là đáng sợ khi một người làm thơ phải ngồi giải thích mình làm bài thơ này là ý nói cái gì, câu thơ này mang ý nghĩa gì. Nhà thơ có quyền từ chối điều đó, nhưng tôi đã chịu đựng trong cuộc gọi là đối thoại này vì tôi nghĩ mình trong sáng, chân thành. Nghe chuyện này chắc bạn nào mới làm thơ phải khiếp vía. Nhưng tôi, một người làm thơ lâu năm, tuổi đời từng trải, tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục làm thơ thôi”.

Lời những cây dầu cổ thụ ở trụ sở ủy ban nhân dânTuổi ta nhiều hơn tuổi các ủy ban
bao nhiêu lượt mùa xuân về không nhớ nữa
những tòa nhà cao tầng có thể cao hơn ta nhưng vẫn cần sự che chở của ta
ta ủ rừng đại ngàn trong từng thớ cây mạch rễ
ủ thời gian trong xạc xào tiếng lá
ủ niềm vui, nỗi buồn những sớm nắng chiều mưa…Sông Đồng Nai dâng tuần tự nhịp mùa
trong tầng tầng nước kia có hàng triệu giấc mơ thao thức
ta nghiêng vào sóng nước
nước tràn lên ta vô tận thời gian
nghiêng vào mênh mang
mênh mang nói với ta bằng lời của nắng
thuở nai, mễn đàn đàn ran suối vắng
“tác…tác…” gọi bạn tình náo nức nhịp rừng sôi
lặng như cây cũng muốn góp lời
có một cánh bướm trắng đang đậu trên ngực ta vụng dại và tin cậyMột sớm mai thức dậy
hơi phố thị ngạt ứ lồng ngực
bằng bản lĩnh của loài tứ thiết
những cánh tay xanh cố trỗi vượt lên cao…Ta phải nghe những mặn nhạt cuộc đời bên ký ức xưa bầu bạn
nơi quản lý và sản sinh những buồn vui, số phận…
những thánh nhân bên cạnh những tầm thường
chợt khát thèm một sớm mù sương
không nhìn rõ mặt người
mơ màng
hi vọng.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s